TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ตลาดไท

เบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ก่อตั้งโดย ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรกรรมทั้งในด้านตลาดแรงงานและตลาดรองรับ สินค้าที่ใหญ่ที่สุด มีแนวคิดที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคเกษตรกรรมด้วยวิธี “การทำให้กลไกการตลาดมีประสิทธิภาพสูงสุด” และเห็นว่าระบบตลาดสินค้าเกษตรที่มีการแข่งขันอย่างเสรี หรือที่เรียกว่า “ตลาดกลางสินค้าเกษตร” จะเป็นตัวจักรสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรได้ “ตลาดไท” จึงก่อกำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุด

              ก่อตั้งเป็นทางการเมื่อปี 2540 บริหารจัดการโดย บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แหล่งสำคัญในการรวบรวมและกระจายสินค้าทางการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่าง ประเทศ ได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางบนพื้นที่ 450 ไร่ แบ่งตลาดออกเป็นสัดส่วนชัดเจนตามประเภทของสินค้าที่หลากหลาย สามารถรองรับปริมาณการค้าได้วันละ 15,000 ตันต่อวัน มูลค่าการค้ากว่า 400 – 600 ล้านบาทต่อวัน พร้อมด้วยสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

ตลาดไท มีพื้นที่กว่า 450 ไร่  ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน กม.42 ใน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เยื้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ด้วยศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศ ทำให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจากทั่วทุกมุมของประเทศสามารถเดินทาง ทำการค้าขายที่ตลาดไทได้อย่างสะดวกสบายในหลายเส้นทางทั้งจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงรองรับสินค้าจากต่างประเทศด้วย

เดินทางโดยรถยนต์ : 

1) จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ถนนพหลโยธินขาออก เมื่อถึงม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  กลับรถที่ทางยกระดับ ยู-เทิร์น และตลาดไทจะอยู่ตรงข้ามกับม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                            

2) จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง มุ่งหน้าสู่ถนนพหลโยธินขาเข้า ผ่านนวนคร จะเห็นป้ายตลาดไทอยู่ทางซ้ายมือ

3) จากภาคตะวันออก/สุวรรณภูมิ ขับเข้ามอเตอร์เวย์ มุ่งสู่ถนนบางขันธ์-หนองเสือ

เดินทางโดยรถประจำทาง : รถเมล์ผ่านด้านหน้าตลาดไท สาย 39, 338, ปอ. 29, ปอ. 510

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ