TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  เขาหินเหล็กไฟ

   เขาหินเหล็กไฟ หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขาเรดาร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น  ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาขนาดปานกลาง ไม่เล็กไม่ใหญ่ และยอดเขาสูงจากระดับน้ำ  ทะเล 162 เมตร  

การเดินทางมาเขาหินเหล็กไฟนั้น สามารถเมาเส้นถนนเพชรเกษม และเลี้ยวเข้าหัวหินซอย 70      ถนนชมสินธุ์ แล้วขับตรงมาเรื่อย ๆ จนข้ามทางรถไฟ จากนั้นให้ขับตรงมาตลอด โดยที่ระหว่างทางจะผ่านวัดสุขสำราญ วัดเขาต้นเกตุ แล้วจะพบทางขึ้นเขาหินเหล็กไฟ ขับขึ้นไปจนถึงสันเขาที่เป็นบริเวณ 4 แยก แล้วเลี้ยวซ้าย จะเห็นซุ้มทางเข้าเขาหินเหล็กไฟ

บริเวณยอดเขา จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ซึ่งหันพระพักตร์ทอดพระเนตรลงไปยังตัวเมืองหัวหิน กล่าวกันว่า เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาประทับที่เมืองหัวหินนี้ พระองค์ท่านทรงโปรดปรานมาก  จึงทรงนำความเจริญต่าง ๆ มาสู่หัวหิน  และทำให้ชาวหัวหินรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมกันสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวเมืองหัวหินและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมวิว คือ ช่วงเช้าตรู่ และช่วงเย็น  ซึ่งจุดชมวิวนั้นจะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ มากถึง 6 จุดบนยอดเขาหินเหล็กไฟ นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้ 4 ทิศ จุดชมวิวนี้สามารถมองเห็นตัวเมืองและอ่าวหัวหินโดยรอบบนยอดเขาเป็นพื้นที่ราบและผาหินที่สวยงาม  สองข้างทางร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่หาดูได้ยาก อีกทั้งยังมีสวนนก ศูนย์จำ  หน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง ร้านอาหารเครื่องดื่ม พื้นที่อเนกประสงค์ ไว้์ปลูกพันธุ์ไม้ในวรรณคดที่หายาก เป็นต้น 

ดังนั้นเขาหินเหล็กไฟ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองหัวหินจากมุมสูงทำให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามรอบทิศ 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ