TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ

สำหรับ ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่ปลูกไว้ที่ตำบลโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรีนี้ เชื่อกันว่า เป็นต้นแรกของสยามประเทศ เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีเคยเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก็คือเมืองศรีมโหสถ  ซึ่งในอดีตเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญมากเมืองหนึ่ง ลักษณะเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมค่อนข้างรี มีการพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรมมาโดยลำดับ ตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 11  เนื่องจากเป็นเมืองท่าชายทะเล จึงมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งกับจีนและอินเดีย ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมฟูนัน  มีสมณฑูตจากอินเดียที่มาเผยแผ่พระศาสนา

ตามตำนานกล่าวว่าเมื่อราว พ.ศ.500 พระเจ้าทวานัมปะยะดิษฐ์ เจ้าครองเมืองศรีมโหสถในสมัยขอมเรืองอำนาจทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา จึงได้ส่งคณะทูตเดินทางไปขอกิ่งต้นโพธิ์จากพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับบำเพ็ญธรรมจนสำเร็จตรัสรู้ เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า จากเจ้าผู้ครองนครปาตุลีบุตร ประเทศอินเดีย แล้วนำกิ่งโพธิ์นั้นมาปลูกที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ปัจจุบันมีอายุกว่า 2,000 ปี ต้นโพธิ์ต้นนี้มีขนาดเส้นรอบวงของลำต้น 20 เมตร สูง 30 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เมตร  ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจะมีงานนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ ขึ้นทุกปี

ในปัจจุบันบริเวณใต้ต้นโพธิ์ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระประธาน ต้นโพธิ์มีขนาดเส้นรอบวงที่ใหญ่มากจริง ๆ แม้ว่าต้นแกนกลางจะไม่มีแล้วแต่กิ่งก้านสาขาที่แตกยื่นออกเป็นวงกว้างจำนวนมาก ๆ ชาวท้องถิ่นถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแห่งนี้ ทั่วบริเวณต้นโพธิ์ทำเป็นรั้วระเบียงคตล้อมรอบ ภายในระเบียงคตประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  ไว้ให้คนที่เข้ามาได้กราบไหว้บูชา และมีรูปหล่อเหมือนเจ้าอาวาสวัดต้นโพธิ์ตั้งแต่สมัยอดีตอีกด้วย และด้านทิศตะวันออกก็มีต้นโพธิ์อีกหลายต้นซึ่งเป็นหน่อเดียวกันกับต้นศรีมหาโพธิ์ต้นใหญ่

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ