TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวง 3469 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อยู่บริเวณนอกเกาะเมืองตรงข้ามกับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  

แต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า “วัดกษัตรา” หรือ “วัดกษัตราราม” เป็นพระอารามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏประวัติหลักฐานการสร้าง มีปรากฏเพียงในพงศาวดาร ว่าครั้งรัชสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยา ก่อนเสียกรุงฯ ครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ. 2303 พม่าได้มาตั้งกองทัพที่วัดและตั้งปืนใหญ่เพื่อใช้ยิงเข้ามาในพระนคร จนกระทั่งปี พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาแตก วัดได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายเป็นอันมากและถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมา  ต่อมาได้มีการปฏิสังขรณ์วัดสองครั้งด้วยกันคือในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2349 และในรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

สิ่งที่น่าชมภายในวัดมีหลายอย่างด้วยกัน อย่างแรกคือ พระวิหาร 4 หลัง คือ พระวิหารใหญ่ 2 หลัง ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ และพระวิหารเล็ก 2 หลัง พระวิหารใหญ่ ด้านหน้าทำประตูซุ้มยอดมณฑป หน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ล้อมรอบด้วยลายกนก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายเนตรและปางประทานอภัย ส่วนพระวิหารอีกหลังเป็นลายจำหลักภาพพราหมณ์อาลัมพายน์จับพญานาคภูริทัต ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ และพระศรีอาริยเมตไตร

สำหรับพระอุโบสถ ด้านข้างมีช่องแสงก่อเป็นซี่ลูกกรงแนวตั้ง บริเวณเสามีคันทวยไม้จำหลักรูปพญานาค รองรับชายคาปีกนกทั้งสองด้าน หัวเสาเป็นลายบัวแวง หลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบูแบบโบราณ หน้าบันจำหลักลายเครือเถา ด้านหน้าประดับด้วยซุ้มบุษบกบัญชร ส่วนด้านหลังมีมุขเด็จ ประดิษฐานพระพุทธรูป ปางป่าเลไลยก์ ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธกษัตราธิราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นประธาน    ฝาผนังปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ และรอบๆ พระอุโบสถมีใบเสมาคู่หินชนวน ตั้งอยู่บนฐานบัวปูนปั้น 

นอกจากนี้ยังมีพระปรางค์ประธาน ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ  และมีเจดีย์ราย เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะอยุธยาตอนปลายอยู่รายรอบ

การเดินทางสามารถใช้เส้นทางเดียวกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ไปจนถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จากนั้นเลี้ยวขวาตรงไปไม่ไกลนักก็จะถึงวัดนี้  

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ