TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดกุฎีดาว

 

วัดกุฎีดาว  ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางทิศตะวันออก ในตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากวัดมเหยงคณ์  วัดแห่งนี้เป็นวัดขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลาย พระวิหารและพระอุโบสถ ของที่นี่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจินตนารการถึงความยิ่งใหญ่ในอตีตได้ไม่ยากนัก

วัดกุฎีดาวแห่งนี้เป็นเสมือนวัดคู่แฝดกับวัดมเหยงคณ์ เพราะต่างก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งสำคัญวัดกุฏีดาว

ในรัชสมัยพระเจ้าท้ายสระ  ซึ่งเป็นช่วงปลายสมัยของอยุธยาวัดกุฎีดาวจึงยังคงมีสภาพของโบราณสถานที่ดีกว่าวัดอื่นๆ ในแถบนี้  

แผนผังขอบวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก อาคารขนาดใหญ่ด้านหน้าสันนิษฐานว่าเป็นพระวิหาร ตัวอาคารแอ่นโค้งตามความนิยมในการสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์  

เจดีย์ประธานประธานวัดกุฎีดาว อยู่ถัดจากวิหาร เหลือเพียงชั้นฐานขององค์ระฆังเป็นเจดีย์ทรงลังกา ฐานย่อมุม เจดีย์ของที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นคือปรากฏลวดลายขาสิงห์ประดับฐานประทักษิณขององค์เจดีย์ โดยแข้งสิงห์มีการทำรอบหยัก 2 หยัก 

ถัดจากเจดีย์สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถแต่ไม่พบใบเสมาอันเป็นเครื่องแสดงถึงเขตพุทธาวาส  ผนังด้านข้างทลายลงหมดแล้ว เผยให้เห็นเสาโครงสร้างที่ยังเหลือเรียงรายสูงตระหง่านอยู่ภายในอาคาร

อาคารถัดมาคือตำหนักตึกสองชั้น เรียกกันว่า  “ตำหนักกำมะเลียน”  คาดว่าอาจเป็นพระตำหนักของพระมหาอุปราชที่เสด็จมาทรงงานการบูรณะวัดนี้ และหลังจากนั้นอาจได้ใช้เป็นศาลาการเปรียญของวัดนั่นเอง

หากใครชื่นชอบการเที่ยวชมโบราณสถาน เรียนรู้สถาปัตยกรรมโบราณแล้วล่ะก็ วัดกุฏีดาวก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะนอกจากจะเป็นวัดที่เงียบสงบแล้ว อาคารต่างๆ ในวัดยังมีสภาพดี ทำให้เห็นรายละเอียดสถาปัตยกรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การเดินทางสามารถเดินทางมาจากถนนสายเอเชีย แยกเข้าสู่ถนนโรจนะเพื่อมุ่งเข้าเกาะเมือง พอมาถึงเจดีย์วัดสามปลื้มให้เลี้ยวขวาอ้อมวงเวียนมาตามถนนจะพบวัดกุฏีดาวจะอยู่ทางซ้ายมือและมีเส้นทางรถไฟผ่านหน้าวัด

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ