TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณด้านทิศตะวันออก เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เป็นวัดสงฆ์มหานิกาย เดิมชื่อวัดมุขราช เมื่อพระเจ้าสายน้ำผึ้งสร้างวัดพนัญเชิงนั้น พระราชโอรส คือ พระเจ้าธรรมิกราชโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นที่บริเวณเมืองเก่าชื่อเมืองสังขบุรี ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาได้ทรงบูรณะมาโดยตลอด ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.2153) ทรงบูรณะวัดและสร้างวิหารหลวงขนาดใหญ่ขนาดถึงเก้าห้อง ชื่อว่า หารทรงธรรม เพื่อฟังธรรมในวันธรรมสวนะและที่วิหารหลวงแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของเศียรพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ศิลปะสมัยอู่ทองปัจจุบันกรมศิลปากรนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  

สำหรับวิหารพระพุทธไสยาสน์หรือวิหารพระนอนนั้น พระราชมเหสีของพระองค์ทรงสร้างพระวิหารถวายตามคำอธิษฐานที่ขอให้พระราชธิดาทรงหายประชวร พระพุทธไสยาสน์นั้นมีความยาว 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ที่ฝ่าพระบาทปิดทองประดับกระจก วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ประตูด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ประธานทรงระฆังที่มีความพิเศษ คือ พระเจดีย์สิงห์ล้อม ประดับด้วยสิงห์ปูนปั้น 52 ตัวบนฐานแปดเหลี่ยมที่แตกต่างไปจากเจดีย์ทั่วไปที่มักเป็นช้างล้อมนั่นเอง    

ส่วนพระอุโบสถของวัด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวบริสุทธิ์ปางมารวิชัยเป็นประธาน คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

การเดินทาง วัดธรรมิกราชตั่งอยู่บริเวณหน้าพระราชวังโบราณ ริมถนนอู่ทอง นักท่องเที่ยว สามารถใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางวัดพระมงคลบพิตรหรือวัดพระศรีสรรเพชญ์ได้

สำหรับผู้ที่สนใจชมศิลปะเก่าแก่ก่อนสมัยอยุธยาแล้วละก็ วัดธรรมิกราชมีโบราณสถานที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ให้ได้ชม นอกจากนี้ด้านหน้าวัดยังมีรถม้าไว้คอยบริการอีกด้วย วัดแห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ