TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ถ้ำฤาษีเขางู

เขางูอยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเขางู ก่อนถึงยอดเขางูมีถ้ำหนึ่ง เรียกกันว่า "ถ้ำฤๅษี" ตรงปากช่องเข้ามีรอยพระพุทธรูปใหญ่จำหลักบนฝาผนังเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท ปางแสดงธรรมเทศนา ตามแบบพุทธศิลป์สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11–13) รู้จักกันทั่วไปว่า พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู พระหัตถ์ขวาแสดงปฐมเทศนา พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระชงค์ ลักษณะพระพักตร์แบน พระขนงเป็นเส้นนูนโค้งต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกแบน พระโอษฐ์หนา ขมวดพระเกศาใหญ่ มีรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม พระบาทมีจารึกอักษรอินเดียใต้ว่า บุญ วระ ฤษี ศรีสมาธิคุปฺต แปลว่า ชื่อบุญพระฤษีคุ้มครองสมาธิ ณ เขางู แสดงให้เห็นที่มาของชื่อ "ถ้ำฤๅษี"  ส่วนคำว่า "คุปตะ" นั้นปรากฏใช้ในสมัยราชวงศ์คุปตะในประเทศอินเดียรุ่งเรือง ภายหลังตรงกับสมัยขอมมีอำนาจ  คำเหล่านี้จึงไม่ค่อยได้ใช้ จึงสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปที่สลักบนฝาผนังถ้ำฤๅษี น่าจะสร้างสมัยทวารวดี ตรงกับสมัยราชวงศ์คุปตะในประเทศอินเดีย หรือภายหลังราชวงศ์คุปตะไม่นานนัก ภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยอยุธยาอีกหลายองค์

ส่วนบนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ด้านหนึ่งของยอดเขามีถ้ำฝาโถ โดยบันไดขึ้น 2 แห่ง ทางแรกไปถ้ำฝาโถ อีกทางไปยอดเขานมัสการรอยพระพุทธบาท 

รอยพระพุทธบาท ทำด้วยศิลาแลงประดิษฐานอยู่ในวิหาร เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่บนยอดเขางูสูงประมาณ 128 เมตร ด้วยอาคารเคิมชำรุดทรุดโทรม ปัจจุบันจึงมีการก่อสร้างศาลาโล่งหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องคร่อมทับ ใกล้ๆกับฐานพระพุทธบาทมีพระพุทธรูปหินทรายแดงประทับนั่ง แสดงปางประทานอภัยและปางมารวิชัย จำนวน 5 องค์ และชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหินทรายแดงอีกจำนวนหนึ่ง สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 21-22) ส่วนรอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน

ถ้ำฝาโถ อยู่ใกล้สวนสาธารณะเขางู ห่างจากถ้ำฤาษีเขางูไปทางตะวันตกราว 250 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป รูปฤๅษี และชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหินทรายจำนวนหลายองค์  ภายในถ้ำมีภาพสลักบนผนังทางทิศใต้ที่สำคัญ ได้แก่ ภาพพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีประภามณฑลหลังพระเศียรเหนือขึ้นไปเป็นภาพเทพชุมนุม และภาพปูนปั้นรูปต้นไม้ด้านทิศเหนือเป็นสลักพระสาวกสององค์ องค์ประกอบคล้ายที่ถ้ำจามเป็นภาพพระพุทธประวัติ ตอนปรินิพพาน ลักษณะการสร้างภาพที่ถ้ำฝาโถ คือพระพุทธรูปหันพระเศียรไปทางปากถ้ำ องค์พระพุทธรูปส่วนประกอบอยู่ด้านซ้ายเทพชุมนุม อยู่เหนือพระพุทธรูปนั้นใกล้เคียงกับภาพสลักในถ้ำซันตาในอินเดีย ซึ่งสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 มีงานนมัสการเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11

วันเวลาเปิดทำการ

ทุกวันตั้งแต่  08.00 - 17.00 น. 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ