TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  เขาหลวง

เขาหลวง อยู่ในเขตตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี มักมีผู้มานมัสการองค์พระนับเป็นเวลากว่า 200 ปีมาแล้ว 

การอยู่ใกล้ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คน จนมีการผสมกลมกลืนกันของประชากร ชาวไทยที่เป็นประชากรของราชบุรีตามกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ มีอยู่เป็นหย่อมย่าน ถ้ามีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่น ทำให้เกิดการแสดงออกทางประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ ถ้าชุมชนที่มีกลุ่มคนตามวัฒนธรรมนั้นอยู่เบาบาง ก็ไม่สามารถแสดงออกทางวัฒนธรรมได้อย่างเต็มที่ บางครั้งก็ถูกกลุ่มวัฒนธรรมหลักชักนำหรือถูกกลืนกลายให้เสื่อมสูญไปจากสังคมก็มี กลุ่มชาติพันธุ์ต่างในราชบุรี แบ่งได้ดังนี้ 

ไทยพื้นถิ่นราชบุรี จีนราชบุรี ไทยยวนราชบุรี ไทยวนซึ่งมาจากไทยโยนกในอำเภอเชียงแสนและอพยพจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มอญราชบุรี  เขมรราชบุรี ลาวเวียงราชบุรี กะเหรี่ยงราชบุรี และโส้งราชบุรี 

แม้ด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี้  แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินวิถีชีวิตร่วมกัน ด้วยมีสิ่งหนึ่งที่หลอมรวมและยึดเหนี่ยวกลุ่มต่างๆนี้เข้าด้วยกันก็คือพระพุทธศาสนา เราจึงพบเห็นวัดนิกายต่างๆในราชบุรีจำนวนมาก และด้วยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ด้านตะวันตกและใต้ของราชบุรีเต็มไปด้วยภูเขาสูง อุดมไปด้วยป่า ประกอบกับความเชื่อเรื่องพุทธบูชา จึงปรากฏวัดหรือสถานที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาบนภูเขาในจังหวัดราชบุรีจำนวนมาก ผู้สร้างตรากตรำขึ้นไปสร้างพระพุทธรูปหรือศาสนสถานเพื่อแสดงถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ และถวายเป็นพุทธบูชา โดยเฉพาะสายวัดป่า ที่แสวงหาสถานที่สงบเพื่อวิปัสสนากรรมฐาน สิ่งที่ได้ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือความสวยงามและวิวทิวทัศน์เมื่อมองลงมาจากบนนั่นเอง เขาหลวงนับเป็นสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาสถานที่หนึ่งที่อยู่บนยอดเขา เมื่อมองลงมาจากด้านบน จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีได้

วันเวลาเปิดทำการ

ทุกวัน ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

การเดินทาง

เส้นทางสายเก่า สายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านบางแค-อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ราชบุรี หรือเส้นทางสายใหม่ เส้นทางหลวงหมายเลข 338 จากกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี เข้าถนนเพชรเกษมบริเวณอำเภอนครชัยศรีก่อนถึงตัวเมืองนครปฐมประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี แล้วเลี้ยวไปตามทางวัดใหญ่อ่างทอง แล้วขับต่อไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ