TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  เขาน้อยเทียมจันทร์

เขาน้อยเทียมจันทร์ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่เลยเขาหลวงไปตามถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร พระอุโบสถ หลังเก่าสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลังตามอย่างศิลปะแบบลพบุรีในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สันนิษฐานกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจในแหลมสุวรรณภูมิ สอดคล้องกับตามปรากฏชื่อเมือง 6 แห่งในบริเวณภาคกลางที่ได้รับอิทธิพลขอม ราชบุรีเป็นหนึ่งในสถานที่เหล่านั้น ดังปรากฏว่า ชยราชปุรี (ราชบุรี) และศัมพูกะปัฏฏนะ ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นเมืองโบราณโกสินารายณ์ จังหวัดราชบุรี นับเป็นหลักฐานทางด้านศิลปะขอมที่แผ่ขยายเข้ามาในภาคกลาง นอกจากนี้ยังเชื่อว่าพระอุโบสถสร้างตามคติของขอมตามแบบอย่างที่สร้างวัดหรือวิการไว้หน้าผา เหมือนเขาพระวิหาร เพื่อบูชาเทพเจ้าของพราหมณ์ และทำการฉลองพระอุโบสถในวันปีใหม่ คือเดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำ (ปีใหมไทย) ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 2 องค์ประทับนั่งหันหลังให้กัน ทำด้วยศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทิศ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อเขาน้อย เชื่อกัน ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพ กราบไหว้ของชาวบ้านเรื่อยมาจนปัจจุบัน ด้านบนมีรอยพระพุทธบาทจำลอง สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีจากด้านบนอีกด้วย

วันและเวลาเปิดทำการ

ทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

การเดินทาง

โดยรถยนต์เส้นทางสายเก่า สายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านบางแค-อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ราชบุรี หรือเส้นทางสายใหม่ เส้นทางหลวงหมายเลข 338 จากกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี เข้าถนนเพชรเกษมบริเวณอำเภอนครชัยศรีก่อนถึงตัวเมืองนครปฐมประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี แล้วเลี้ยวไปตามทางวัดใหญ่อ่างทอง แล้วขับต่อไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

โดยรถสารประจำทางบริษัท ขนส่งจำกัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งสายใต้ ไปจังหวัดราชบุรีทุกวัน วันละหลายเที่ยว

โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวันใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ