TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พระสมุทรเจดีย์

 พระสมุทรเจดีย์ ถือเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ภายในวัดพระสมุทรเจดีย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้คนทั่วไปเรียกกันติดปากว่า “พระเจดีย์กลางน้ำ” เนื่องจากที่ตั้งเดิมมีสภาพเป็นเกาะ มีน้ำล้อมรอบ (ซึ่งในเวลาต่อมา ชายตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำตื้นเขินงอกออกมา เชื่อมติดกับเกาะอันเป็นที่ตั้งพระเจดีย์) รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์นี้ขึ้นภายหลังการสร้างป้อมปราการต่างๆ แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สิ้นรัชกาล ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นพระเจดีย์สูง 20 เมตร และสุดท้ายรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างองค์พระเจดีย์ที่ใหญ่และสูงขึ้นไปอีก ครอบพระเจดีย์องค์เดิมไว้ โดยมีความสูงถึง 38 เมตร ดังที่เห็นเด่นเป็นสง่าในปัจจุบัน 

หากท่านที่ต้องการนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ สามารถมาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. นอกจากนี้ ภายในเขตวัดยังมีสิ่งที่น่าเที่ยวชม เช่น พระวิหารหลวง ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานปางห้ามสมุทร ที่เชื่อกันว่าจะช่วยห้ามสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากทะเลได้ เก๋งจีน เป็นศาลารายเดิมที่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบจีน ปัจจุบันใช้เป็นศาลาที่พัก ตึกฝรั่ง หรือ ศาลาทรงยุโรป เป็นศาลาโถง 5 ห้อง ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับการสร้างเมืองสมุทรปราการและการสร้างพระสมุทรเจดีย์ และที่ด้านในสุดประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 2 ให้ประชาชนได้ไปกราบสักการะด้วย ฯลฯ

นอกจากนี้ หากท่านเดินทางมาในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ท่านจะได้พบกับงานประจำปีที่สำคัญงานหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งก็คือ งานนมัสการพระสมุทรเจดีย์ โดยในวันดังกล่าว คณะกรรมการจัดงานจะอัญเชิญผ้าแดงผืนใหญ่ตั้งบนบุษบก แห่ไปรอบๆ ตัวเมือง จากนั้นอัญเชิญผ้าแดงลงเรือ แห่ไปตามลำน้ำเจ้าพระยาจนถึงอำเภอพระประแดง เพื่อให้ชาวพระประแดงร่วมอนุโมทนา จากนั้นจึงแห่กลับมาทำพิธีทักษิณาวรรตรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ก่อนนำผ้าขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์

การเดินทาง: จากอำเภอพระประแดง เข้าทางหลวงสาย 303 (ถนนสุขสวัสดิ์) ไปบรรจบกับทางหลวงสาย 3105 ไปตามทางจนสุดทาง ก็จะถึงวัดพระสมุทรเจดีย์อันเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ หรือใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ขสมก. สาย 20

วันและเวลาทำการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น.ค่าเข้าชม: ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2425 8898

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ