TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ดอนหอยหลอด

ดอนหอยหลอด สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสันดอนที่ตั้งอยู่ปากน้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า ทรายขี้เป็ด ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร และยื่นลึกออกไปในทะเลราว 8 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของ 3 ตำบลคือ ตำบลบางจะเกร็ง ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดจากการทับถมของตะกอนจากปากแม่น้ำผสมกับตะกอนจากทะเล จนเกิดเป็นสันดอนที่มีลักษณะเด่นที่หาพบได้ยากในประเทศไทย มีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด แต่พบว่าหอยหลอดมีจำนวนมากที่สุดจึงเป็นที่มาของชื่อ "ดอนหอยหลอด" การจับหอยหลอดจะจับในช่วงน้ำลง โดยใช้ไม้ไผ่เล็กๆ ขนาดก้านธูป จุ่มปูนขาวแล้วเทลงไปในรู หอยหลอดจะเมาปูนโผล่ขึ้นมาให้จับ  แต่ไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อยู่บริเวณนั้นตายหมด ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเที่ยวดอนหอยหลอดคือประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เพราะเป็นช่วงที่น้ำทะเลจะลดลงนานกว่าช่วงเวลาอื่น และสามารถมองเห็นสันดอนโผล่ขึ้นมา นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือบริเวณศาลาอาภากรใกล้กับศาลกรมหลวงชุมพรฯเพื่อชมดอนหอยหลอดหรือสัมผัสวิธีการจับหอยหลอด ราคาเช่าลำละ 60 บาท นั่งได้ไม่เกิน 6 คน หรือราคาต่อคนๆ ละ 10 บาท นอกจากนี้ยังสามารถพักผ่อนทานอาหารตามร้านให้บริการอยู่มากมาย หรือเลือกซื้ออาหารทะเลแห้งที่มีตลอดแนวถนน 

ดอนหอยหลอดได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุมน้ำลำดับที่ 1099 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 จากกรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมง มาตามถนนพระราม 2 เลยแยกเข้าตัวเมืองสมุทรสงครามตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตรจะมีป้ายบอกอยู่ด้านซ้ายมือ ขับรถเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร มีที่จอดรถมากมายเพียงพอ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 3472 3749 , 0 3472 3736

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ