TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  คลองโคกขาม

คลองโคกขาม เป็นคลองที่มีเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้น นั่นคือ พระเจ้าเสือ หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จประพาสต้นปากน้ำสาครบุรีด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัย โดยมีพันท้ายนรสิงห์เป็นนายท้ายเรือพระที่นั่ง เมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงตำบลโคกขาม คลองบริเวณดังกล่าวมีความคดเคี้ยวมาก ลักษณะเป็นโค้งข้อศอก อีกทั้งกระแสน้ำเชี่ยวมากยากต่อการเดินเรือ แม้พันท้ายนรสิงห์จะพยายามคัดท้ายเรือพระที่นั่งอย่างระมัดระวังเพียงใดก็ไม่อาจหลบเลี่ยงจากอุบัติเหตุได้ หัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้จนโขนเรือหัก ทำให้พันท้ายนรสิงห์จะต้องถูกประหารชีวิตตามโบราณราชประเพณี ซึ่งกำหนดว่าถ้าผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้หัวเรือพระที่นั่งหัก ผู้นั้นถึงมรณะโทษให้ตัดศีรษะเสีย แม้ว่าพระเจ้าเสือจะพระราชทานอภัยโทษให้เพราะทรงเห็นว่าเป็นการสุดวิสัยมิใช่ความประมาท ด้วยการทรงโปรดให้ฝีพายทั้งปวงปั้นมูลดินเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์ แล้วให้ตัดศีรษะรูปดินนั้นเพื่อเป็นการทดแทนกัน แต่พันท้ายนรสิงห์ยังคงกราบบังคมยืนยันให้ตัดศรีษะตนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมในพระราชกำหนด เป็นการป้องกันมิให้ผู้ใดครหาติเตียนพระเจ้าอยู่หัวได้ว่าทรงละเลยพระราชกำหนดของแผ่นดิน ซึ่งแม้พระเจ้าเสือจะทรงอาลัยรักน้ำใจพันท้ายนรสิงห์สักเพียงใด แต่ก็ทรงจำพระทัยปฏิบัติตามพระราชกำหนดนั้น และโปรดให้ตั้งศาลสูงประมาณเพียงตา นำศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หักนั้นขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาล พร้อมกับทรงดำริให้ขุดคลองที่คดเคี้ยวให้ลัดตัดตรง และพระราชทานนามว่า"คลองสนามชัย" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "คลองมหาชัย"จนทุกวันนี้ ส่วนตัวศาลพันท้ายนรสิงห์นั้น ทางกรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นมาใหม่ใกล้ๆศาลเดิม และมีอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ประดิษฐานอยู่ในศาลที่สร้างใหม่นี้ให้สักการะ

คลองโคกขาม อยู่ในเขตตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สามารถเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพ ใช้ถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านบางขุนเทียนถึงวัดพันท้ายนรสิงห์ มีทางแยกไปวัดโคกขาม เลี้ยวซ้ายไปตามทางผ่านวัดโคกขาม มีป้ายบอกไปศาลพันท้ายนรสิงห์ ขับผ่านหน้าโรงเรียนบ้านสันดาบ มีทางแยกซ้ายมือไปศาลพันท้ายนรสิงห์ และที่บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์นี้จะมีเรือหางยาวให้บริการเหมาลำ ราคา 600 บาท นั่งได้ประมาณ 20 คน ซึ่งจะล่องเรือจากศาลเพื่อย้อนอดีตไปตามลำคลองโคกขาม ตัดเข้าสู่คลองพิทยาลงกรณ์เลี้ยวเข้าคลองประมงก่อนออกสู่ทะเล นอกจากจะได้รำลึกย้อนอดีตแล้ว ในระหว่างเส้นทางจะได้สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านพื้นบ้านท่ามกลางป่าโกงกางที่ปกคลุมทั้งสองฝั่งคลอง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ยังคงทำประมงพื้นบ้าน พักรับประทานอาหารทะเลสดๆที่จุดรับรองแขก ก่อนไปชมทัศนียภาพที่ปากอ่าว นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อล่องเรือที่ อบต.พันท้ายนรสิงห์ โทร 0 3447 8461

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ