TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พระสยามเทวาธิราชจำลอง

พระสยามเทวาธิราชจำลอง ตั้งอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญประเทศ ถนนมหาดไทย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีความสูงประมาณ 1.29 เมตร เป็นรูปจำลองพระสยามเทวาธิราชและ สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2518 โดยพระอุทัยธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ  ต่อมาราษฎรได้ร่วมกันสร้างบุษบกเป็นที่ประทับ โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2528 

เนื่องจากมีเหตุการณ์รบพุ่งกัน ในกัมพูชา บริเวณชายแดนด้านอรัญประเทศ เป็นเวลานานกว่า 7 ปีพระครูอุทัยธรรมธารี จึงได้มอบพระสยามเทวาธิราชจำลองให้กับจังหวัดปราจีนบุรี(ในขณะนั้น) และได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ชายแดนเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2529  ซึ่งตรงกับวันจักรี เพื่่อความเป็นสิริมงคล รวมถึง เป็นการป้องกันภัยให้แก่ทหาร ตำรวจ พลเรือนและเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอรัญประเทศ ให้พ้นจากภัยสงคราม

เมื่อองค์พระสยามเทวาธิราชองค์นี้ มาประดิษฐานที่อำเภออรัญประเทศแล้ว ก็ปรากฎว่าประชาชนต่างก็มีขวัญกำลังใจดีขึ้น ถึงแม้ว่าตลอด 7 ปีที่เกิดสงครามปะทะกัน ด้วยปืนใหญ่หลายครั้งหลายครา แต่ก็ไม่เคยปรากฎว่าลูกปืนเหล่านั้นหล่นมาถูกบ้านเรือน หรือผู้คนในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด ประชาชนในบริเวณอรัญประเทศ จึงศรัทธาเลื่อมใสในพระสยามเทวาธิราชจำลองเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในปัจจุบันพระสยามเทวาธิราชจำลอง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วและชาวจังหวัดใกล้เคียง


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ