TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อ่างเก็บน้ำห้วยยาง

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตั้งอยู่หมู่ที่8 บ้านโคกกราด ตำบลทัพราช อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสระแก้ว เป็นระยะทางประมาณ  100 กิโลเมตร  

อ่างเก็บน้ำห้วยยางแห่งนี้ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โดยมีลักษณะเป็นทำนบดินสูง 17  เมตร กว้าง 8เมตร และยาว 3,200 เมตร พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ  มีเนื้อที่ประมาณ  9,600  ไร่ บริเวณโดยรอบมีลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่เป็นแบบป่าทึบ และเป็นพื้นที่ป่าโปร่ง และทุ่งนาประปราย อีกทั้งยังมีภูเขาสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่บนขอบของพื้นที่รับน้ำฝน ดังนี้ ด้านทิศเหนือติดเขาพรานนุช เขาสะแกกรอง และเขาวง ด้านใต้ ติดเขาคันนา ด้านตะวันตกติดเขาทลาย และเขาห้วยชัน

กรมชลประทานเปิดการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางเมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2529  เพื่อให้ชาวสระแก้ว บริเวณอำเภอตาพระยา ได้มีแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรอย่างสมบูรณ์แบบในเขตโครงการฯ และเพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ในเขตพื้นที่อำเภอตาพระยาอีกด้วย

นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเดินทาง เริ่มจากตัวจังหวัดสระแก้วไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ถึง อำเภออรัญประเทศ เลี้ยวซ้ายไปอำเภอตาพระยา ประมาณ 37 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวที่หน้าด่าน ตชด. บ้านกุดเตย ตรงไปประมาณ10 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยยางอีกประมาณ 3 กิโลเมตร 

ประโยชน์ของอ่างน้ำแห่งนี้  นอกจากจะ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคที่เพียงพอตลอดปีแล้ว ยังเป็นแหล่งแพร่เพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมถึงเป็นการบรรเทาและป้องกันอุทกภัย อีกด้วย     

ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ในเขตอำเภอตาพระยาและบริเวณใกล้เคียงทั่วไป และเป็นที่เหมาะสำหรับรับประทานอาหารที่ร้านอาหารริมอ่างเก็บน้ำเป็นครอบครัวอีกด้วย 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ