TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  เขาพระพุทธบาทน้อย

เขาพระพุทธบาทน้อยตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระพุทธบาทน้อย ที่ตำบลสองคอน มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงชัน สลับซับซ้อนเรียงรายด้วยยอดเขาแหลม และที่ยอดเขาแหลมนี้จะพบเห็นนกจู๋เต้นเขาปูน ในวงศ์นกกินแมลงจะพบมากที่จังหวัดสระบุรี นอกจากนั้นด้วยลักษณะของหน้าผาที่สูงชันแล้วยังอาจพบเห็นเลียงผา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ม้าพระอินทร์ อาศัยอยู่ในถ้ำสามเขา ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง ประทับลึกลงไปในดินกว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอก รอยพระพุทธบาทน้อยนี้  เป็นรอยพระพุทธบาทโบราณ  และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก  ปรากฏขึ้นมาได้เนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้พลังจิต เพ่งกสิณให้หินเป็นน้ำหรืออ่อนนุ่มแล้วประทับรอยให้ปรากฏ อธิษฐานให้ใหญ่เล็กได้ตามความปรารถนา มีพลังและอานุภาพของพระองค์สถิตอยู่เพราะทรงเห็นว่าสถานที่นี้จักเป็นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยภายในรอบพระพุทธบาทมีน้ำขับอยู่ตลอดไม่เหือดแห้ง การเคารพสักการบูชารอยพระพุทธบาท แม้เพียงดอกไม้ดอกเดียว ก็เกิดเป็นบุญที่ทำให้ได้มีภพภูมิในเทวโลก  อานิสงส์ของผู้มีความเลื่อมใส รอยพระพุทธบาทอันประเสริฐได้สร้าง ได้เขียน ได้ไหว้และได้ฟังด้วยจิตปสาทะ ก็จะมีอานิสงค์ มิอาจนับได้ ก็จะพ้นยังเสียงสรรพเคราะห์ อุบาทว์ กังวลอันตรายทั้งปวง จะมอดไหม้หมดเสียยังบาปกรรมอันตนได้กระทำมานั้นแลและเหตุให้พ้นได้ว่ายรอดจนถึงเวียงแก้ว กล่าวแล้วคือนิพพานไม่ต้องสงสัย

เนื่องมาจากหน้าผาที่วัดเขาพระพุทธบาทน้อยมีความสูงชัน จึงทำให้มีผู้จัด กิจกรรมปีนเขา เหมาะสำหรับนักปีนมือใหม่ ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการปีนผา สามารถร่วมกิจกรรมโรยตัว ชมทิวทัศน์ของที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักได้ ด้วยมุมมองที่เปิดโล่งรอบตัว มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของสระบุรี

การเดินทางไปเขาพระพุทธบาทน้อยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้โดยใช้รถส่วนบุคคล เขาพระพุทธบาทน้อยห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถขับรถไปตามถนนมิตรภาพ เส้นทางหลวงหมายเลข 2โดย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอแก่งคอย ข้ามสะพานอดิเรกสาร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอดิเรกสาร จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนสองคอน-พระบาทน้อย-พุแค ประมาณ 7.5 กิโลเมตร จนถึงวัดพระพุทธบาทน้อย 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ