TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาทพุแค มีพื้นที่ทั้งหมด 4,697 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองสระบุรีไปประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแหล่งรวบรวมศึกษาวิจัยพันธุ์พืชรวมทั้งเผยแพร่และให้บริการความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับพืช รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจครอบคลุมสองฟากฝั่งถนน

หากมาจากสระบุรี ทางซ้ายมือจะเป็นส่วนของอาคารสำนักงานและห้องสมุดพรรณไม้ ทางขวามือมีบริเวณกว้างขวาง บรรยากาศร่มรื่น และมีลำธารไหลผ่าน เป็นสวนหย่อมรวบรวมพันธุ์พืชไม้ต่าง ๆ ส่วนมากจะเป็นไม้พื้นบ้าน ประกอบด้วยพรรณไม้ต่างๆ 35 วงศ์ พรรณไม้ในวรรณคดี และพรรณไม้สมุนไพร

เดิมสวนแห่งนี้ได้รับการขนานนามจากประชาชนในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดสระบุรีว่า "สวนสวรรค์" เพราะเป็นสถานที่ที่มีดอกไม้ป่าสวยงาม ออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวล กรมป่าไม้ได้เข้ามาดำเนินการจัดตั้งสวนสวรรค์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 โดยได้ดัดแปลงสภาพพื้นที่เดิมที่มีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง มีพรรณไม้พื้นล่างเต็มไปด้วยหนาม เถาวัลย์ ให้เป็นสถานที่สำหรับปลูกรวบรวมพรรณไม้ นานาชนิด ทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นหมวดหมู่

สวนพฤกษศาสตร์พุแคนอกจากจะมุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และปลูกรวบรวมพรรณไม้ตามหลัก อนุกรม วิธานพืช สวนพฤกษศาสตร์ยังมุ่งเน้นให้สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศ โดยเฉพาะ ไม้มีค่าหายาก และใกล้สูญพันธุ์ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแก่ประชาชนผู้สนใจ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนนักเรียน ทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าของประเทศ แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญภายในสวนพฤกษศาสตร์อื่นๆ ยังมีแปลงปลูกพรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด แปลงพรรณไม้หอม แปลงพรรณไม้มงคลที่ปลูกตามทิศ แปลงพืชให้สี แปลงไม้เกียรติประวัติไทย และยังมีทางศึกษาทางธรรมชาติยาว 1,500 เมตร และทางศึกษาพรรณไม้อีกประมาณ 4,000 ชนิด

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3634 7457

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ