TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  เมืองโบราณบ้านคูเมือง

ตั้งอยู่ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง ณ บ้านคูเมืองหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ห่างจากอำเภออินทร์บุรีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กม และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 23 กิโลเมตร ลักษณะคือ มีพรรณไม้ขึ้นเป็นสภาพป่าธรรมชาติดั้งเดิม ได้แก่ ยางนา มะขาม มะกอกประคำ ไก่ หว้า ไทร เป็นต้น พื้นที่ป่าอาจถือได้ว่าเป็นแหล่งสุดท้ายของจังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่รวม 335 ไร สำหรับพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณของเมืองโบราณนั้น เป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ 1 ชั้น ชาวบ้านเรียกว่าคูเมือง ตามลักษณะการสร้างเมืองแบบโบราณ สันนิษฐานว่าเป็นเมืองเก่าสมัยทวาราวดีอายุประมาณ 1, 200 ปี กรมศิลปากรจึงจดทะเบียนให้เมืองโบราณบ้านคูเมืองเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งของชาติ

ภายในบริเวณบ้านคูเมืองนั้น มีการขุดค้นพบภาชนะดินเผาเก่าแก่มากมาย เช่น เครื่องถ้วยชาม หม้อ ไห กาน้ำ ลูกปัดหินสีต่าง ๆ ตะคันดินเผา ธรรมจักรหินเขียว ตุ้มหู ลูกปัด  หินสี และที่สำคัญคือ เหรียญเงินมีคำจารึกว่า “ศรีทวารวดีศวรปุญยะ” ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า เพราะช่วยบ่งชี้ให้เห็นว่าน่าจะมีชุมชนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ติดต่อกันมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันวัตถุโบราณที่ค้นพบได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี

เมืองโบราณบ้านคูเมืองเปิดให้แวะมาพักผ่อน ศึกษาธรรมชาติและโบราณคดีได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สถานที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีการขุดลอกคลอง ทำประตูระบายน้ำ ปลูกพรรณไม้เสริมสวยงามน่าชม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

การเดินทาง:  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี (สายเก่า) กิโลเมตรที่ 17 หรือห่างจากตัวอำเภออินทร์บุรีประมาณ7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเส้น ทางหมายเลข 3285 เส้นอินทร์บุรี-หนองสุ่ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี โทร. 0 3650 7135

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ