TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ตั้งอยู่ในสวนเฉลิมภัทรราชินี เป็นหอคอยชมวิวแห่งแรก และสูงที่สุดในประเทศไทยมองเห็นโดดเด่นอยู่กลางเมือง มีความสูงถึง 123.25 เมตร ฐานกว้าง 30 เมตร การขึ้นเที่ยวชมหอคอย จะมีจุดแวะพักชมวิว 4 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นที่จำหน่ายบัตรและของที่ระลึก ส่วนชั้นที่ 2 เป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มอาหารว่างและจุดนั่งชมสวน ชั้นที่ 3 เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกและจุดชมตัวเมือง  และชั้นที่ 4 อยู่ในระดับสูงสุด 78.75 เมตร เป็นจุดชมทิวทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรอบ มีกล้องส่องทางไกลบริการ ผนังห้องแสดงภาพวาดสีน้ำมันเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  หอคอยบรรหาร-แจ่มใส  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ ตามวัน และเวลาดังนี้วันอังคาร-ศุกร์   เวลา  10.00-19.00  น.  ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   เวลา  10.00-20.30  น.หอคอยบรรหาร-แจ่มใสมีอัตราค่าขึ้นชม  (ก่อน 18.00 น.)   ผู้ใหญ่ 30 บาท   เด็ก 15 บาท และอัตราค่าขึ้นชม  (หลัง 18.00 น.)   ผู้ใหญ่ 40 บาท   เด็ก 20 บาท  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3552 2721, 0 3552 4060-4 และสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โทร. 0 3551 1987, 0 3551 1021 โทรสาร. 0 3552 2973

การเดินทางไปยังหอคอยบรรหาร-แจ่มใสโดยมีจุดตั้งต้นจากวัดป่าเลไลยก์ โดยเมื่อออกจากวัดป่าเลไลยก์ ให้นักท่องเที่ยวเลี้ยวขวามือไปทางตัวเมือง ขับตรงไปประมาณ 3.3 กิโลเมตร จะพบไฟแดง จากนั้นให้ท่านขับตรงไปอีกประมาณ 300 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวา ที่ หอนาฬิกา เมื่อเลี้ยวขวาเรียบร้อยแล้ว ให้ขับตรงไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา ข้ามสะพาน ( เป็นสะพานข้ามคูน้ำ ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 600 เมตร ก็จะถึง สวนเฉลิมภัทรราชินี ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน จากนั้นขับรถเข้าไปจอดในสวนภัทรราชินี ( ค่าจอดรถคันละ 10 บาทสำหรับรถเก๋ง และรถกระบะ ) ก่อนเข้าไปจอดรถในสวนท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสวนและหอคอยก่อน  จากนั้นจึงจะเดินเท้าเข้าไปยัง หอคอยบรรหาร - แจ่มใส รวมระยะทางจากวัดป่าเลไลยก์ - แยกซ้ายไปจังหวัดชัยนาท ทั้งสิ้นประมาณ 3.3 กิโลเมตรรวมระยะทางจากวัดป่าเลไลยก์ – หอนาฬิกา ทั้งสิ้นประมาณ 3.6 กิโลเมตร


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ