TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง

 อยู่ในท้องที่บ้านควนแคง  หมู่ที่ 7  ตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง  ป่าควนแคง และป่าน้ำราบ  มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่  ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  สภาพป่าเป็นดงดิบชื้นบางส่วนเป็นป่าพรุ มีน้ำท่วมขังตลอดปี  และมีพื้นที่บางส่วนเป็นพรุน้ำร้อนมีน้ำไหลผุดจากใต้ดินตลอดเวลา

พืชพรรณและสัตว์ป่า  มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ปานกลาง  พันธุ์ไม้ที่พบได้ แก่ ยาง ตะเคียน หว้า  ชมพู่ป่า  ทุ้งฟ้า  ก่อ  แดงควน  กระโดน  ตังหน  หวาย หลุมพี ปาล์ม กล้วยไม้  สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ชะมด ค้างแว่นถิ่นใต้  กระจง ไก่ป่า  นกชนิดต่างๆ เต่า กบ เขียด งู
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
 1. บ่อน้ำร้อนควนแคง
     บริเวณพื้นที่พรุน้ำร้อน ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบ่อน้ำร้อน จำนวน 3 บ่อ มีอุณหภูมิของน้ำประมาณ 70 องศา / 40 องศา / 20 องศา  ตามลำดับ  ใช้ประโยชน์ด้านสันทนาการและเพื่อการท่องเที่ยว  ซึ่งวนอุทยานได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้แช่เท้าและอาบน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ  โดยมีห้องอาบน้ำและห้องแช่น้ำร้อนให้บริการเพื่อความเป็นส่วนตัว จำนวน 9 ห้อง  บ่อแช่เท้ารวม 1 บ่อ  บ่ออาบน้ำรวม 1 บ่อ
 2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
     บริเวณพื้นที่พรุน้ำร้อนและพื้นที่ป่าดงดิบได้พัฒนาปรับปรุงเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติพรรณไม้และสัตว์ป่า จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 500 เมตร  750 เมตร และ 2,000 เมตร ตามลำดับ  ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ  สันทนาการและการท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพหรือเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อน  ตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  โทร. 08 2289 9211, 08 9724 6247 

การเดินทาง   ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 403 (ตรัง-กันตัง)  ถึงเทศบาลเมืองกันตัง ข้ามแพขนานยนต์ ไปบ้านท่าส้ม  จากบ้านท่าส้มขับรถไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงปากทางเข้าวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง เลี้ยวขวาตามป้ายชี้ทาง 2 กิโลเมตรถึงที่ทำการวนอุทยานฯและบ่อน้ำร้อน


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ