TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วนอุทยานสระนางมโนห์รา

วนอุทยานสระนางมโนราห์ เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เมือง เดิมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวบ้าน ต่อมาทางจังหวัดได้เข้ามาพัฒนาและโอนมาอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ.2523 มีเนื้อที่ 180 ไร่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทอย-นางหงส์ และกำลังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติให้ขยายพื้นที่ออกไปเป็น 10,500 ไร่ 

การเดินทาง หากใช้รถส่วนตัว จากตัวเมืองพังงาใช้ทางหลวงหมายเลข 4 หรือ ถ.เพชรเกษม ไปทาง อ.ทับปุดประมาณ 4 กิโลเมตร มีทางแยกขวาเข้าไปอีก 4 กิโลเมตร เส้นทางลาดยางอย่างดี ถ้าต้องการไปรถประจำทาง ให้นั่งรถสองแถวจากตลาดพังงาไป ต.นบปริง หรือ อ.ทับปุด ค่ารถ 15 บาท แล้วเดินเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจาก บขส. หรือตลาด ค่ารถ 100 บาท 

สถานที่ท่องเที่ยวภายในวนอุทยาน

1. น้ำตกสระนางมโนราห์ 

ตัวน้ำตกมีลักษณะเป็นลำธารไหลผ่านพื้นที่ราบขนาดเล็กและพื้นที่ต่างระดับ ทำให้เกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดกลาง กว้างประมาณ 10 เมตร และแอ่งเล็กๆ อีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 2.3 เมตร อีกสี่แห่งในบริเวณเดียวกัน รอบๆ เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น จำปาป่า ไผ่ เฟิน ระกำ บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน สามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดปี 

2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ระยะทาง 2 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณน้ำตกสระนางมโนราห์ เดินผ่านดงปาล์ม หมากซี่หวี เข้าไปจะพบถ้ำปลา ซึ่งเป็นถ้ำขนาดเล็กมีธารน้ำไหลในถ้ำ สามารถยืนชมได้โดยไม่ต้องเดินเข้าไปจากนั้นจะผ่านหน้าผาหินปูนที่ถูกน้ำกัดเซาะเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ ผ่านต้นขี้หนอนขนาดหลายคนโอบ ดงลงตังช้างซึ่งเป็นพืชมีพิษ และถ้ำเปลือกหอย เป็นถ้ำขนาดกลางที่มีซากฟอสซิลหอยอายุหลายพันปี ซึ่งจะพบได้ตั้งแต่ปากถ้ำเข้าไป ถ้ำลึกประมาณ 10-15 เมตร มีแสงส่องบริเวณปากถ้ำ จากนั้นจะผ่านดงปุดไปจนถึงถ้ำค้างคาว ซึ่งมีค้างคาวจำนวนมาก ตัวถ้ำลึกหลายสิบเมตร ระหว่างทางสามารถเห็นลิงกัง นกเขียวคราม นกกาฝากท้องสีส้มได้ง่าย

 

สถานที่ท่องเที่ยวภายใน วนอุทยานสระนางมโนห์รา

น้ำตกสระนางมโนราห์
มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดกลาง และมีน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี


ถ้ำเปลือกหอย
อยู่ห่างจากที่ทำการ 1,300 เมตร เป็นถ้ำขนาดกลางที่มีสุสานหอยอยู่ภายใน เส้นทางเดินเป็นทางลาด เดินสบาย


ถ้ำขี้ค้างคาว
อยู่ห่างจากที่ทำการ 2,300 เมตร เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าถ้ำเปลือกหอย มีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก ทางเดินไม่ลาดชันสามารถเดินเที่ยวได้เอง


ถ้ำแก้ว
อยู่ห่างจากที่ทำการ 3 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าถ้ำขี้ค้างคาว อยู่ห่างจากถ้ำขึ้ค้างคาวประมาณ 1,500 เมตร ในถ้ำมีหินงอก หินย้อยสวยงาม การเดินเที่ยวถ้ำแก้วจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง


อื่นๆ
นอกจากนี้วนอุทยานฯ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งมีป้ายสื่อความหมายแสดงความเป็นอยู่ร่วมกันของพืชและสัตว์ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 1 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถเดินได้เอง ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ