TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  เขาอกทะลุ

เขาอกทะลุ เป็นภูเขาที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณใจกลางเมืองพัทลุง ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลคูหาสวรรค์ ตำบลปรางค์หมู่ และตำบลพญาขัน ชาวพัทลุงเชื่อว่าเขาอกทะลุมีความศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของพัทลุง ด้วยเหตุนี้ทางราชการจึงนำเขาอกทะลุและเจดีย์บนยอดเขาไปเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง นอกจากนั้นชื่อเขาอกทะลุยังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดอีกด้วย

เขาอกทะลุ มีลักษณะเป็นเขาหินปูน สูงประมาณ 250 เมตร บริเวณตรงกลางเกือบถึงตอนปลายของยอดเขามีโพรงขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 10 เมตร สามารถมองทะลุไปยังอีกด้านหนึ่งได้ ตามตำนานเล่าว่า เขาอกทะลุนี้เกิดจากการทะเลาะกันระหว่างเมียหลวงกับเมียน้อย เมียหลวงใช้กระสวยทอฟ้าฟาดหัวเมียน้อยจนแตก ส่วนเมียน้อยใช้สากตำข้าวกระทุ้งเข้าที่หน้าอกเมียหลวงอย่างแรงจนอกทะลุ ทั้งสองตายตกไปตามกันกลายเป็นภูเขา โดยเมียหลวงกลายเป็น “เขาอกทะลุ” ในขณะที่เมียน้อยกลายเป็น “เขาหัวแตก” หรือ “เขาคูหาสวรรค์” ที่อยู่ใกล้ๆ กันนั่นเอง

เขาอกทะลุ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุง สำหรับการเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาคงต้องใช้ความอดทนพอสมควร เนื่องจากต้องเดินเท้าขึ้นบันไดถึง 1,066 ขั้น หากรู้สึกเหน็ดเหนื่อยก็สามารถหยุดพักระหว่างเส้นทางเดินบริเวณจุดชมวิวได้ หลังจากที่ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาทีก็จะถึงบริเวณอกทะลุ ที่อาจทำให้ใครหลายๆ คนรู้สึกหวาดเสียวเมื่อมองผ่านโพรงเห็นผืนดินเบื้องล่าง และเมื่อไปต่ออีกเล็กน้อยก็จะถึงยอดเขา ซึ่งตรงจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้แบบพาโนรามา และสิ่งที่จะพลาดทำไม่ได้เลยก็คือ การถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เพื่อบันทึกว่าครั้งหนึ่งเคยเดินทางมาเยือนสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงอย่าง “เขาอกทะลุ” แห่งนี้


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ