TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  เกาะสิเหร่

เป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ถ้าหากชื่นชอบในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไปพร้อมกับศึกษาการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆแล้วเกาะสิเหร่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเดินทางในครั้งนั้นด้วย โดยเกาะสิเหร่นี้เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต คลองท่าจีนคั่นระหว่างเกาะทั้งสอง โดยมีสะพานเชื่อมติดต่อกันโดยสะดวก บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ชายหาดไม่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ เนื่องจากพื้นทรายมีโคลนปน บริเวณแหลมตุ๊กแก เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านชาวเล หรือชาวน้ำ หรือชาวไทยใหม่ ที่มาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่โดยส่วนใหญ่อยู่ตามเกาะในมหาสมุทรอินเดียซึ่งชาวเลนั้นประกอบอาชีพประมงหาปลาเป็นหลักและดำเนินวิถีชีวิตที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีเพียงส่วนน้อยที่เปิดร้านค้าเล็กๆ ถ้าได้ไปถึงเกาะสิเหร่จะสังเกตเห็นเรือประมงจอดเทียบชายฝั่งเรียงกันอยู่  สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของที่นี่ก็คือเสาไฟส่องสว่างบ้านสิเหร่ โดยปกติแล้วเรามักจะเห็นเสาไฟธรรมดาทั่วไปแต่ที่เกาะสิเหร่นี้ เสาไฟทุกต้นจะมีกิ่งไม้มาผูกติดไว้กับเสาไฟฟ้าซึ่งอาจไม่เคยพบมาก่อน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้มีอัธยาศัยที่ดี ผู้ชายส่วนมากมักทำเครืองับสัตว์น้ำ ส่วนบรรดาผู้หญิงส่วนมากแล้วจะเลี้ยงลูกและทำหอยขาย ซึ่งผู้ที่มาเยี่ยมชมก็สามารถซื้อของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านได้ โดยในหมูบ้านนั้นมีร้านขายสินค้าที่ระลึกที่ทำจากเปลือกหอยทั้งแบบที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามหรือแม้แต่เป็นเปลือกหอยแบบที่ไม่มีการตกแต่งเลยก็ตาม

นอกจากนี้บนเกาะสิเหร่ยังมีธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่อยู่ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่แบบมีเอกลักษณ์ของชาวบ้าน อีกทั้งนังมีวัดสิเหร่ที่เป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาของเกาะสิเหร่ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลสุดลูกหูลูกตา โดยมีสถาปัตยกรรมที่สวย และที่ยอดเขานั้นเองก็มีวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่มากอันเป็นศิลปะที่งดงามบนยอดเขาท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงาม 

เกาะสิเหร่นี้อยู่ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร ไปตามถนนศรีสุทัศน์ มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร บนเกาะนี้มีโรงแรมตั้งอยู่บนแหลมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักบนเกาะแห่งนี้ด้วย


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ