TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา หรือ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 835 ถนนสิโรรส  ตำบลสะเตง   อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  การเดินทาง สามารถเดินทางจากศาลากลางจังหวัดยะลา ไปตามถนนสิโรรส ประมาณ 2 กิโลเมตร

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ถือเป็นมัสยิดใหญ่ประจำจังหวัดยะลา อีกทั้งยังเป็นศาสนสถานที่ชาวไทยมุสลิมได้ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ และที่ประชุมเพื่อศึกษาธรรม มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ถือว่าเป็นมัสยิดที่สง่างามและเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลาเลยก็ว่าได้  อีกทั้งในทุกๆ เช้าวันอาทิตย์ ชาวมุสลิมทั้งชายและหญิง จากหลายๆพื้นที่ ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ต่างออกเดินทางมายังมัสยิดกลางจังหวัดยะลา เพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆ ที่มุสลิมควรพึงปฏิบัติ 

ความเป็นมาของมัสยิดห่งนี้ ย้อนไปราวปี  พ.ศ. 2468  นายอุสมาน  ดอเฮะ  ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในเขตตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  เนื้อที่ประมาณ 250 ตารางวา  เมื่อซื้อที่ดินแล้วก็ได้ลั่นวาจาว่า  หากใครจะสร้างมัสยิดข้าพเจ้าจะยกที่ดินแปลงนี้ให้ ต่อมาเมื่อ  นายอุสมาน  ดอเฮะ  ได้ถึงแก่กรรม จึงมีการก่อสร้างมัสยิด บนพื้นดินของนายอุสมา ดอฮะ โดยมีหะยีอับดุลฮามิด อับดุลซอมัดเป็นอิหม่ามในสมัยนั้น  และตั้งชื่อมัสยิดแห่งนี้ว่า “มัสยิดเราฏอตุลยันนะห์” 

ต่อมาใน พ.ศ.2499รัฐบาลไทยจึงได้ให้งบประมาณสนับสนุนให้ขยายขนาดของตัวอาคารมัสยิดให้จุคนได้ 300 คน และในปี พ.ศ.2522 รัฐบาลไทยสนับสนุนงบอีกประมาณ 28,200,000  บาท  เพื่อขยายพื้นที่และสร้างอาคารมัสยิดดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 

ด้านตัวอาคารออกแบบโดยสถาปนิกของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาคาร 3 ชั้น กว้าง 30 เมตร  ยาว 70 เมตร หออาซานสูง 38 เมตร โดยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม แบบตะวันตกที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่าไว้อย่างกลมกลืน ด้านหน้ามัสยิดเป็นบันไดกว้าง โดยมีขั้นบันไดประมาณ 30ขั้น ทอดยาวสู่ลานชั้นบน และลักษณะของหลังคาก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยมีโดมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง

นอกจากนั้นพื้นที่รอบๆ บริเวณมัสยิดแห่งนี้ ก็จะมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เสื้อผ้า ผักผลไม้ เพชรพลอย น้ำมันแก้โรคต่างๆ เป็นต้น


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ