TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  น้ำตกอินทสร

น้ำตกอินทสร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง จังหวัดยะลา เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร หรืออาจกล่าวได้ว่า อยู่เลยจากบ่อน้ำร้อนเบตงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรเท่านั้น  โดยเข้าทางเดียวกับถ้ำปิยะมิตร 1

เนื่องด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ ของจังหวัดยะลา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นภูเขาดินและหิน ส่วนมากเป็นหินอัคนี และหินกรวดขนาดใหญ่ สภาพป่าเป็นดงดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น แม่น้ำปัตตานี เป็นต้น จึงทำให้มีน้ำตกมากมายหลายแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็คือ น้ำตกอินทสร นั่นเอง 

 ส่วนสภาพภูมิอากาศบริเวณนี้ แบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ซึ่งจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม และฤดูร้อน ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 

  น้ำตกอินทสรเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ติดข้างทางและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดย เกิดจากป่าบาลาที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ปกคลุมอยู่บนภูเขา  

น้ำตกอินทสรเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ชอบธรรมชาติ เนื่องจาก บริเวณโดยรอบน้ำตกอินทสรแห่งนี้ รายล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่  มีบรรยากาศที่ร่มรื่น และอากาศเย็นสบาย น้ำตกอินทสรมีแอ่งน้ำสามารถว่ายน้ำเล่นได้ โดยไม่เป็นอันตราย อีกทั้ง มวลน้ำตกลงมาจากจากขั้นหินที่สูงเกิดกระแสน้ำไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างและกระทบกับผาหินและโขดหิน จึงเกิดทัศนียภาพที่สวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและมุมพักผ่อนไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม และเล่นน้ำ ที่น้ำตกแห่งนี้ได้ทุกวัน และนักท่องเที่ยวควรใช้ความระมัดระวังในการท่องเที่ยวน้ำตก เพราะบริเวณน้ำตกอาจจะมีมอส ตะไคร่น้ำขึ้น ทำให้ลื่นเป็นอันตรายได้ 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ