TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หมู่บ้านซาไก

ปัจจุบันหลายคนอาจคิดว่าชาวซาไกได้หายไปแล้ว แต่ความเป็นจริงพวกเขายังคงอยู่ในบริเวณภาคใต้ของไทย ทั้งในพัทลุงและยะลา  สำหรับที่จังหวัดยะลา เราสามารถไปสัมผัสวิถีชีวิตของพวกเขาได้  

หมู่บ้านชาวซาไกตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหร ห่างจากตัวจังหวัดยะลาไปทางเบตงประมาณ 80 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวไปทางขวามือจะมีทางเข้าไปยังหมู่บ้านที่อาศัยของชนเผ่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “เงาะซาไก”

ชาวเงาะป่าซาไกแต่เดิมนั้นดำรงชีวิตอยู่ด้วยการหาของป่า ด้วยความใกล้ชับธรรมชาติทำให้ชาวเงาะป่าซาไกมีความชำนาญในด้านสมุนไพร พวกเขาได้ยึดเอาการหายาสมุนไพรมาเป็นอาชีพด้วย นอกจากเขาป่าหายาแล้วก็จะนำพันธุ์สมุนไพรนั้นอกมาขายให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งนับวันยาสมุนไพรเหล่านั้นเริ่มหายไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้ชาวซาไกยังชำนาญการเป่าลูกดอกล่าสัตว์ มีอาวุธใช้ในการล่าสัตว์และป้องกันตัวที่เรียกว่า "กระบอกตุด" 

บ้านเรือนของซาไกเดิมสร้างด้วยไม้ไผ่ มุงหลังคาจาก ต่อมา กรมประชาสงเคราะห์ได้พัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ โดยรวบรวมชาวซาไกมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และให้มีอาชีพทำสวนยางและได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอพระอนุญาตให้ใช้คำว่า“ศรีธารโต”เป็นนามสกุลของชาวซาไกทุกคน ปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวซาไกมีทั้งแบบดั้งเดิมและผสมผสานกับวัฒนธรรมเมืองมากขึ้นหลายคนยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดิม  แต่บางส่วนได้แยกย้ายไปทำงานที่อื่น

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นกระแสการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ การได้เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนต่างวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง เพราะนั่นหมายถึงเราได้พยายามทำความเข้าใจคนที่มีวัฒนธรรมต่างจากเรา ดังนั้นหากใครได้ไปเที่ยวที่ยะลาแล้วละก็ อย่าลืม นำหมู่บ้านชาวซาไกใส่ไว้ในแผนการเดินทางด้วย มิฉะนั้นอาจพลาดไฮไลท์สำคัญของจังหวัดนี้ก็เป็นได้


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ