TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  น้ำตกละอองรุ้ง

น้ำตกละอองรุ้ง ตั้งอยู่ในเขตหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลางที่มีชายแดนติดตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ 100 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ตรงบ้าน กิโลเมตร 40 จากปากทางเข้าไปถึงตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร 

ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นภูเขาดินและหิน ส่วนมากเป็นหินอัคนี และหินกรวดขนาดใหญ่ สภาพป่าเป็นดงดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น แม่น้ำปัตตานี เป็นต้น สภาพน้ำตกเป็นหุบเขาและมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ชั้นบนสุดของน้ำตก เมื่อละอองน้ำกระทบแสงอาทิตย์จะเกิดประกายรุ้งสวยงามมาก

 สภาพน้ำตกที่มีปริมาณน้ำมาก เมื่อมวลน้ำตกลงมาจากจากขั้นหินที่สูงมากกว่า 10 เมตร มีกระแสน้ำไหลลงสู่แอ่งน้ำที่มีหน้าผาล้อมรอบ จากจุดนี้สายน้ำจะทิ้งตัวสู่แอ่งเบื้องล่างอย่างแรง และกระทบกับผาหินและโขดหินทำให้เกิดละอองน้ำ ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ครั้งเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ในยามสาย จึงทำให้เกิดแสงรุ้งตลอดเวลา สวยงาม    จนเป็นที่มาของชื่อน้ำตกละอองรุ้งนั่นเอง

น้ำตกระอองรุ้งนั้น เริ่มต้นค้นพบเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2515 โดย นายผยอม วงศ์แย้ม ได้สำรวจและพบน้ำตกคนแรก จนกระทั่งในปี 2519 นายผยอม วงศ์แย้มก็ได้ไปเชิญนายดิเรก ถึงฝั่ง ปลัดอำเภอผู้ทำหน้าที่นายอำเภอ ของกิ่งอำเภอธารโตในขณะนั้น มาสำรวจ พบว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม บริเวณโดยรอบก็สวยงาม สมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ไม้ป่า พรรณไม้ที่หลากหลาย เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงสามารถรวบรวมเงินบริจาคปรับปรุงเส้นทางโดยรอบบริเวณจนสามารถเปิดให้ผู้คนเข้าไปท่องเที่ยวได้

  น้ำตกละอองรุ้งเป็นจุดชมทะเลหมอกในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม ของทุกปี  เป็นที่ทราบกันดีว่า น้ำตกแห่งนี้อยู่ท่ามกลางผืนป่าดิบชื้นที่งดงามมาก มี 4 ชั้น จากน้ำตกชั้นที่ 1 เดินเลียบธารน้ำไปประมาณ 200เมตร จะถึงน้ำตกชั้นที่ 4 แบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ซึ่งจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม และฤดูร้อน ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม  ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงควรมาเยือนช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม ของทุกปี เพราะเป็นช่วงชมทะเลหมอก และอากาศกำลังเย็นสบาย แต่อย่างไรก็ดี ควรใช้ความระมัดระวังในการท่องเที่ยว เพราะบริเวณน้ำตกอาจจะมีมอส ตะไคร่น้ำขึ้น ทำให้ลื่นเป็นอันตรายได้ อีกทั้งน้ำตกชั้นใน มีความลึกมากกว่า 2-3 เมตร เด็กและเยาวชนไม่แนะนำให้เล่นน้ำเด็ดขาด ควรมาเล่นในชั้นด้านล่างของน้ำตกแห่งนี้ 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ