TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

น้ำตกหงาว นับได้ว่าเป็นน้ำตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนที่เดินทางผ่านตัวเมืองระนองจะต้องเห็นสายน้ำสีขาวของน้ำตกหงาวที่ไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง น้ำตกหงาวอยู่ในเขตอำเภอละอุ่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และอำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร อุทยานฯ มีเนื้อที่ประมาณ 417,500 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2542  มีสภาพป่าสมบูรณ์ 

สิ่งที่น่าสนใจในอุทยานฯ คือ น้ำตกหงาว เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน  สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ช่วงที่มีน้ำมากที่สุดคือเดือนมิถุนายน ช่วงที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว คือ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน สัตว์ที่น่าสนใจที่พบได้บริเวณน้ำตกหงาวได้แก่ ปูเจ้าฟ้า น้ำตกพันธุ์ใหม่ พบเพียงแห่งเดียวในโลก ลักษณะเด่นของปูเจ้าฟ้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นไม่เหมือนปูน้ำจืดทั่วๆ ไปคือ ลำตัวและก้ามเป็นสีขาว ขาเดินทั้งสี่คู่ เบ้าตาทั้ง 2 ข้าง และบริเวณปากเป็นสีม่วงดำ อาศัยอยู่ตามใต้ซอกหินหรือใต้ใบไม้บริเวณสองข้างทางลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลลงจากน้ำตก โดยเฉพาะในฤดูฝน นอกจากนี้ ยังมีดอกโกมาซุม ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า “เอื้องเงินหลวง” (Dondrobium Formosum) มีลักษณะคล้ายดอกแคทลียา กลีบสีขาว มีสี่กลีบ กลีบใหญ่จะมีแต้มสีเหลืองอ่อนตรงกลาง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี พบมากบริเวณป่าที่มีความชุ่มชื้นสูง โดยเฉพาะป่าที่น้ำตกหงาว


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ