TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  น้ำตกโตนเพชร

น้ำตกโตนเพชรตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ห่างจากเทศบาลเมืองระนองประมาณ 29 กิโลเมตรเดิมอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 

น้ำตกโตนเพชรเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป สายน้ำมีลักษณะลดหลันลงมาผ่านแนวชะง่อนหินดูสวยงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี จึงสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาพ่อตาโชงโดง ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดระนอง น้ำตกชั้นแรกเป็นหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร แล้วไหลผ่านชะง่อนหินลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง น้ำไหลเย็น นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ เมื่อปีนป่ายไปเรื่อยๆ ก็จะพบกับน้ำตกชั้นอื่นๆสภาพป่าข้างเคียงเป็นป่าดิบชื้น ดังนั้นการไปชมจะต้องผ่านป่าดงดิบที่หนาแน่น นักท่องเที่ยวควรเตรียมความพร้อมของร่างกายให้แข็งแรง ต้องมีเวลาอย่างน้อย 1 วัน พร้อมอาหารที่จะไปรับประทานในป่า

การเดินทางเข้าชมน้ำตกโตนเพชร ต้องจอดรถไว้ที่หมู่บ้าน แล้วติดต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำใส เพราะต้องเดินเท้าผ่านไร่สวนของชาวบ้านก่อน อีกทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นป่าดงดิบจึงควรติดต่อชาวบ้านที่ชำนาญทางเป็นผู้นำทาง แม้ว่าเส้นทางจะไม่ไกลมากนัก แต่ก็เป็นทางขึ้นเขาต้องปีนป่ายและไม่มีเส้นทางที่ชัดเจน ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้น้ำตกแห่งนี้มีความดิบของป่า และซ่อนความสวยงามเอาไว้ให้เฉพาะผู้ที่แสวงหาความท้าทายเท่านั้น 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ