TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สวนรุกขชาติป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลทรายแดง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองลำเลียง-ละอุ่น เป็นป่าชายเลนโครงการคลองละอุ่น เริ่มดำเนินการปลูกพรรณไม้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2526 ต่อมาในปี 2528 ได้ปรับปรุงให้เป็นสวนรุกขชาติป่าชายเลน สร้างทางเดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาทัศนศึกษา ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร 

พรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าว มีประมาณ 25 ชนิดจาก 68 ชนิดทั่วโลก เช่น ต้นตะบูนดำยักษ์อายุกว่า 200 ปีซึ่งถือได้ว่า เป็นแหล่งป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดของไทยขณะนี้

ระหว่างสะพานทางเดินคอนกรีต มีป้ายบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนและชนิดของพันธุ์ไม้ต่างๆในป่าชายเลน  นอกจากมีชนิดไม้และกลุ่มไม้ป่าชายเลน ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว  ป่าชายเลนบริเวณนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์มากมายอาทิ เช่นสัตว์บก ได้แก่ลิงแสม  สัตว์น้ำ  เช่น  กุ้ง  หอย  ปู  และปลาชนิดต่างๆ  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ  เช่น  นาก  ตะกวด   และสัตว์ปีก  ได้แก่ นกชนิดต่างๆ  เช่น  นกเหยี่ยว นกกาน้ำ นกยางขาว และนกกินปลา   

นอกจากสะพานทางเดินคอนกรีตแล้วยังได้จัดสร้างสะพานทางเดินท่องเที่ยวในป่าชายเลนเพิ่มเติม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด โดยประกอบด้วยสะพานข้ามคลอง  ยาว 38 เมตร  สะพานทางเดินท่องเที่ยวระยะทางประมาณ  200 เมตร ศาลาพักผ่อน และหอคอยชมเรือนยอดไม้ป่าชายเลน (Canopy Watch Tower)   เพื่อนให้นักท่องเที่ยวที่สนใจชมทิวทัศน์ ดูนก และชมเรือนยอดของไม้ป่าชายเลนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับป่าและเล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของป่าชายเลน   

นอกจากนี้ยังมีห้องนิทรรศการบริเวณจุดชมวิวของศูนย์ฯ  ซึ่งรวบรวบพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ต่างๆให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและหากต้องการสัมผัสทัศนียภาพของท้องทะเลและสำรวจสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนแห่งนี้ หากมีโอกาสสามารถนั่งเรือชมหมู่บ้านโดยรอบ ที่อาศัยป่าชายเลนในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหาดทรายขาว   บริเวณคลองตำโหงง  ซึ่งมีกลุ่มต้นโกงกางยักษ์  อายุมากกว่า 200 ปีขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์  โดยบริเวณนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทัศนศึกษาเมื่อปี 2539   นอกจากต้นโกงกางยักษ์แล้ว  สามารถศึกษาการทำกะปิจากหมู่บ้านเกาะเหลาที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและอาศัยประโยชน์จากป่าชายเลนมาเอื้อประโยชน์แก่ชาวบ้านกลายเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  หรือสินค้าOTOP ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด   และบริเวณหลังเกาะเหลานี้เองยังสามารถสัมผัสวิถีการดำรงชีวิตของหมู่บ้านชาวเล  ที่มีวัฒนธรรมและภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ 

หากมาเป็นกลุ่มคณะ สามารถติดต่อวิทยากรนำชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติได้ แต่ควรติดต่อล่วงหน้าประมาณ 7 วัน


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ