TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  เขาฝาชี

เขาฝาชี  ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางแก้ว  ที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆริมถนนเพชรเกษม ขึ้นกับอำเภอละอุ่น อยู่ติดกับจุดที่คลองละอุ่นไปไหลลงแม่น้ำกระบุรีและอ่าวที่กั้นระหว่างระนอง กับ สหภาพพม่าเป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล 259 เมตร บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดง สามารถมองเห็นแม่น้ำกระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น ออกสู่ทะเลอันดามันเกิดเป็นทัศนียภาพน่าประทับใจของเกาะแก่งน้อยใหญ่และจากจุดนี้สามารถมองเห็นเกาะฝั่งพม่าได้อย่างขัดเจน   นอกจากนี้แล้ว จุดชมวิวเขาฝาชี ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง โดยเฉพาะในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคมแสงสีสุดท้ายของท้องฟ้าจะสดสวยงดงามมากที่สุด

 เนื่องจากคลองละอุ่นเป็นคลองขนาดใหญ่ และสามารถทะลุออกไปยังสหภาพพม่าได้ ที่นี่เลยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่กองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกเข้ามาใช้เป็นฐานทัพ เพื่อเข้ารุกรานพม่าของประเทศอังกฤษ ในบริเวณใกล้เคียงจึงเป็นที่ตั้งฐานทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีหลักฐานสำคัญคือ ซากเรือรบ อุโมงค์ใต้ดิน แนวทางรถไฟ ปัจจุบันมีชุมชนเล็กๆริมคลอง ติดกับถนนเพชรเกษม เรียกว่าบ้านเขาฝาชี ตามชื่อของภูเขาขนาดใหญ่ใกล้ๆชุมชน 

จากชุมชนเขาฝาชี เดินเลาะไปตามคลองละอุ่นไม่ไกลนัก จะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์สงครามโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของหัวรถจักรเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟเขาฝาชีมาก่อนทางรถไฟสายนี้แยกมาจากชุมพร มีความยาวราวๆ 90 กิโลเมตร เริ่มสร้างในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2486 จนมาต้นปี พ.ศ. 2488 ทางสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดตามเส้นทางรถไฟสายต่างๆหนักมาก และทางรถไฟสายนี้ก็โดนทำลายด้วย จนต้องหยุดการเดินรถไฟ

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงทางสัมพันธมิตรก็อายัดทางรถไฟสายนี้เอาไว้เป็นสินสงคราม ก่อนที่อังกฤษจะทำการรื้อเอาตัวรางและไม้หมอนกลับมลายูไป เป็นอันปิดฉากทางรถไฟสายคอคอดกระแห่งนี้ เมื่อทางรถไฟสายนี้ถูกยกเลิกและปิดตัวลง ก็เลยเหลือหัวรถจักรของการรถไฟอยู่ 1 คัน ถูกปล่อยเกาะเอาไว้ที่นี่ จึงเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามโลกอันเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งบริเวณเขาฝาชีแห่งนี้


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ