TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์

วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์ อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหมาไม่หยกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร มีภูเขาสูงชันเนื่องจากมีน้ำตกธาราสวรรค์ซึ่งมีความสวยงาม เป็นป่าต้นน้ำลำธาร และยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด เหมาะที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ

ลักษณะภูมิอากาศแบ่งสภาพภูมิอากาศออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมกราคม ฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม

พืชพรรณและสัตว์ป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่พบได้แก่ ไม้ยาง หลุมพอ ตะเคียน ไข่เขียว กระบาก แดงควน ไผ่ หวายชนิดต่างๆและพืชสมุนไพร สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า ลิง ค่าง เม่น ชะนี ค้างคาว กวาง เสือ หมี หมูป่า อีเห็น และ นกชนิดต่างๆ

การเดินทางโดยรถยนต์ สามารถเดินทางไปตามถนนสาย หาดใหญ่–สตูล แยกเข้าบริเวณสามแยกทุ่งตำเสา ไปตามถนนยนตรการกำธร-ถนนประชาสงเคราะห์-ถนนเข้าบ้านซอย 10 ถึงทางเข้าน้ำตกธาราสวรรค์ และอยู่ห่างจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต. 1 (ทุ่งนุ้ย) ประมาณ 19 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์

ต.ควนกาหลง  อ. ควนกาหลง  จ. สตูล   91130

โทรศัพท์ 0 7431 1020   

โทรสาร 0 7431 2117

อีเมล reserve@dnp.go.th


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ