TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  น้ำตกโตนปลิว

น้ำตกโตนปลิวตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1  ตำบลวังประจัน  อำเภอควนโดน  ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างป่าสงวนแห่งชาติหัวกาหมิง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง  จึงอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบัน  ต้นน้ำเกิดจากภูเขาหัวกาหมิง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขานครศรีธรรมราช

น้ำตกโตนปลิวประกอบด้วยชั้นน้ำตก  5  ชั้น  ชั้นหลักชื่อ “โตนลำพร้าว”  มีหน้าผาน้ำตกสูงราว  40  เมตร  กลายเป็นแอ่งน้ำขัง ชื่อ “วังบ่อ”  กับ “วังเตย” เป็นต้น  เหมาะสำหรับการอาบน้ำเล่น ส่วนชั้นอื่น ๆ ผาน้ำตกไม่ค่อยสูงนัก  จากนั้นสายน้ำตกจะกลายเป็นคลองเล็ก ๆ ชื่อ  คลองมาเหลา  ไหลมารวมกับคลองหัก  ไหลลงสู่คลองกาหมิง  และกลายเป็นคลองดุสนในที่สุด

สภาพธรรมชาติแถบต้นน้ำเขากาหมิงยังอุดมสมบูรณ์  จึงมีน้ำตกไหลตลอดปี  ประโยชน์ที่ราษฎรตำบลวังประจันและควนสตอได้รับคือ ประปาภูเขาที่ส่งน้ำมาจากแหล่งน้ำตก  ชาวบ้านวังประจันมีความเชื่อกันมานมนานว่า  ในช่วงหน้าแล้งตกกลางคืนถ้าได้ยินเสียงน้ำตกดังผิดปกติ  เป็นสัญญาณบอกให้ทราบว่าความแห้งแล้งจะสิ้นสุดแล้ว

การเดินทางไปเที่ยวชมน้ำตก  เริ่มต้นจากสามแยกควนสตอ  ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4148  สายควนสตอวังประจัน  ถึงทางแยกเข้าน้ำตก 2 กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายไปอีก 3 กิโลเมตร  ก็จะถึงบริเวณน้ำตกโตนปลิว


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ