TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วังสวนผักกาด

วังสวนผักกาดตั้งอยู่ที่  352-354  ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี ใกล้กับสี่แยกพญาไท 

กรุงเทพมหานคร แต่เดิมเป็นที่ประทับของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต และ ม.ร.ว.หญิงพันธุ์ทิพย์ บริพัตร ชื่อวังสวนผักกาดตั้งตามลักษณะของพื้นที่ซึ่งเคยเป็นสวนผักกาดของชาวสวน

 ปัจจุบัน วังสวนผักกาดมีการจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณต่าง ๆ มากมาย เป็นของสะสมและของส่วนตัวของราชสกุลบริพัตร ภายในหมู่เรือนไทยโบราณ 8 หลังอายุกว่าร้อยปี 

 เรือนไทยหลังที่  1ชั้นล่างคือ พิพิธภัณฑ์ดนตรีทูลกระหม่อมบริพัตรฯ  ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระบิดาแห่งดนตรีไทย” เรือนไทยหลังที่ 2 จัดแสดงของใช้ส่วนตัว เรือนไทยหลังที่ 3 จัดแสดงเครื่องดนตรีไทย เรือนไทยหลังที่ 4 จัดแสดงโบราณวัตถุเช่น พระพุทธรูปสำริดศิลปะสุโขทัย งาช้างแกะสลัก เรือนไทยหลังที่ 5 ชั้นบนแสดงวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชั้นล่างจัดแสดงเปลือกหอย หินชนิดต่างๆ เรือนไทยหลังที่ 6จัดแสดงถ้วยชามสังคโลก ขวานหินโบราณฯลฯเรือนไทยหลังที่ 7 เป็นพิพิธภัณฑ์โขน  จัดแสดงหัวโขนต่างๆและหุ่นละครเล็ก  เรือนไทยหลังที่  8 จัดแสดงวัฒนธรรมบ้านเชียง และยังมีหอเขียนซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในมีภาพลายรดน้ำเรื่องพุทธประวัติ เรื่องรามเกียรติ์และเหตุการณ์ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ส่งราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่วนที่บริเวณชั้น 2 ของศิลปาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง แสดงโบราณวัตถุมีอายุเก่าแก่ประมาณ 4,000 ปี เช่น ภาชนะดินเผา กำไลหิน ลูกปัดแก้วซึ่งพบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  

เปิดให้บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00  น. สำหรับบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่ประสงค์มาเยือน ทางพิพิธภัณฑ์มีการเก็บค่าเข้าชม โดยชาวไทย คนละ 50 บาท ชาวต่างชาติคนละ 100 บาท และนักเรียนนักศึกษาคนละ 20 บาท สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2246 1775-6, 0 2245 0568, 0 2245 6368  หรือwww.suanpakkad.com

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ