TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย

พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่ 40 ซอยสันติสุข สุขุมวิท 38  เยื้องซอยทองหล่อ 

พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2525 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2544 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 72 ปี ของการก่อตั้งเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้ประวัติการแพทย์แผนไทยจนถึงปัจจุบัน เนื้อหาจัดแสดงเรื่องราวตามหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ได้แก่ ต้นกำเนิดวิชาชีพเภสัชกรรม  วิวัฒนาการเภสัชกรรมแผนตะวันออกและภูมิปัญญาพื้นฐาน วิวัฒนาการเภสัชกรรมแผนตะวันตก  วิวัฒนาการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ประวัติการศึกษาเภสัชศาสตร์  วิวัฒนาการวิชาชีพและบทบาทของเภสัชกร   และเรื่องกำเนิดและบทบาทของเภสัชกรรมสมาคมฯ นอกจากนั้น ยังจัดแสดงเครื่องเวชภัณฑ์โบราณสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ร้านยาโบราณอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย กรุงเทพมหานาคร เปิดให้บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมทุกวันทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00–16.00 น. โดยปิดทำการในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่ประสงค์มาเยือน ทางพิพิธภัณฑ์ก็ไม่มีการเก็บค่าเข้าชมแต่อย่างใด  นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่สนใจมาเยี่ยมชมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2712 1627, 0 2391 6243 และหากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อทางพิพิธภัณฑ์ เภสัชกรรมไทย และทำจดหมาย  เรียน นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ