TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ตั้งอยู่ที่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 ภายในโรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก ฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันผลิตแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย เริ่มมาจากการเก็บและ จัดแสดงสิ่งของของแต่ละภาควิชา โดยในปีพ.ศ. 2525 มี พิพิธภัณฑ์ที่เปิดรวม 13 แห่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปพิพิธภัณฑ์ คงเหลือเพียง 6 แห่งที่สามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มี โอกาสเข้าเยี่ยมชม ประกอบด้วย 

พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส จัดตั้งขึ้นโดย ศ.นพ.เอลเลอร์ จี. เอลลิส พยาธิแพทย์คนแรกของไทย ชาวอเมริกัน ได้เข้ามาช่วยพัฒนาศิริราชตามโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการและสถานที่สำหรับเรียนพยาธิวิทยาในสมัยแรก ภายในเป็นที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติพยาธิวิทยาในประเทศไทย, ห้องจำลอง, การปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาที่ตึกเสาวภาคย์ แสดงระบบการทำงานของหัวใจปกติและโรคหัวใจ พัฒนาการและความพิการแต่กำเนิดของทารก รวมทั้งโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ที่พบได้บ่อยในเพศชายและหญิง พร้อมแนวทางการรักษาและป้องกัน จัดแสดงด้วยสิ่งของจริงพร้อมหุ่นจำลองประกอบ 

พิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยา สงกรานต์ นิยมเสน  ตั้งขึ้นในสมัยของ ศ.นพ.สงกรานต์ นิยมเสน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มงานด้านนิติเวชศาสตร์ของศิริราช และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ ในขณะนั้น ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับนิติพยาธิ แสดงชิ้นส่วนอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ตายด้วยโรคตามธรรมชาติและตายโดยผิดธรรมชาติ, การจัดแสดงเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่าง ๆ วัตถุพยานจากคดีต่าง ๆ เช่น คดีฆาตกรรม, ฆ่าตัวตาย, อุบัติเหตุ ฯลฯ รวมทั้งการจัดแสดงกะโหลกศีรษะจำนวนมากที่ได้จากการทดลองยิง เพื่อการศึกษาทิศทางบาดแผลในระยะต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการชันสูตรพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และมีการจัดแสดงศพต่าง ๆ เช่น ศพซีอุย, ศพไม่เน่า และเสื้อผ้าในวันเกิดเหตุของคดีนวลฉวี เป็นต้น  

พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 โดย ศ.นพ.วิจิตร ไชยพร ที่ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างสิ่งแสดงจากผู้ป่วย จากการตรวจศพ ฯลฯ ไว้ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์ แต่ในภายหลังมีการจัดแสดงแบ่งเป็นหมวดหมู่ และได้เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมด้วย ทั้งนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น พยาธิตัวกลม, พยาธิตัวแบน, โปรโตซัวทางการแพทย์ และแมลงนำโรค สัตว์มีพิษ ฯลฯ 

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน ตั้งขึ้นโดย ศ.เอ็ดการ์ เดวิดสัน คองดอน มีส่วนจัดแสดงแบ่งเป็น 2 ห้อง คือ ห้องแรก แสดงสิ่งแสดงทางกายวิภาคทั่วไป ประกอบด้วย ภายวิภาคของอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ เช่น หู, ตา, จมูก, ลิ้น, การจัดแสดงระบบประสาท, ระบบหลอดเลือด, การจัดแสดงการเจริญเติบโตตามอายุ ส่วนในห้องที่ 2 มีจัดแสดงเฉพาะกระดูกและข้อต่อ 

พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์และห้องปฏิบัติการสุด แสงวิเชียร ก่อตั้งโดย ศ.นพ.สุด แสงวิเชียร อดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แสดงเรื่องราววิวัฒนาการของมนุษย์, แผนภูมิวิวัฒนาการของสัตว์กลุ่มไพรเมตตั้งแต่ 70 ล้านปีจนถึงปัจจุบัน ต่อด้วยเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ของพื้นโลก นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพื้นที่วังหลัง-บางกอกน้อย ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชเปิดวันจันทร์-เสาร์  เวลา 09.00-16.00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท  ชาวต่างชาติ 40 บาท (นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบไม่เสียค่าเข้าชม) สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2419 7000 ต่อ 6363

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ