TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai-Japan Bangkok Youth Center  หรือที่นิยมเรียกว่า สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ตั้งอยู่ริมถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครพื้นที่ประมาณ 73 ไร่ โดยเป็นศูนย์เยาวชนที่กำกับดูแลโดยกรุงเทพมหานคร ซึ่งความเป็นมาของศูนย์ฯ   ริเริ่มก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น โดยทางประเทศญี่ปุ่นมีความประสงค์ในการจัดสร้างถาวรวัตถุขึ้นเป็นอนุสรณ์ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200ปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2525

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีบริษัทโอบายาชิ งูมิ  เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสร้างอาคารที่ทำการ ขนาด 3 ชั้น ซึ่งประกอบด้วย โรงยิมเนเซียม โถงแสดงนิทรรศการ ห้องฝึกอาชีพ ห้องสมุด ห้องฝึกซ้อมในร่ม ห้องประชุม ห้องอาหาร และห้องทำงานเจ้าหน้าที่, จัดสร้างสนามกีฬากลางแจ้งขนาดมาตรฐาน พร้อมทั้งลู่วิ่งและอัฒจันทร์ ซึ่งรองรับผู้ชมจำนวน 8,000 คน รวมทั้งจัดสร้างสระว่ายน้ำพร้อมทั้งอัฒจันทร์ ซึ่งรองรับผู้ชมจำนวน 800 คน, เวทีกิจกรรมกลางแจ้ง รองรับผู้ชมจำนวน 200 คน, ห้องฉายภาพยนตร์ พร้อมทั้งเวทีการแสดง รองรับผู้ชมจำนวน 200 คน, อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ทั้งประเภทติดตั้งยึดกับพื้นดิน และที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับอาคารและสถานที่ข้างต้น รวมทั้งจัดหาชั้นวางหนังสือในห้องสมุด

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) มีอาคารและสนามกีฬาต่างๆ เพื่อให้บริการแข่งขันกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ แก่สมาชิกซึ่งเป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไป อันประกอบด้วยสนามกีฬาประเภทต่างๆ คือสนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน สนามแข่งขันกีฬาในร่มทุกประเภท เ และมีการจัดฝึกสอนกีฬาต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีนางกัลยา อิ่มอ่อง เป็นผู้อำนวยการ โดยวิสัยทัศน์ของศูนย์กีฬาแห่งนี้มุ่งให้เยาวชนไทยมีโอกาสแสดงกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและกีฬาอย่างเสรี  ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง

  สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าเยือนได้ ในวันอังคาร-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา  10.00-21.00 น.  โดยปิดให้บริการวันจันทร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  และไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมแต่อย่างใด  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร. 02-245-3360  หรือ  02-245-4743 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ