TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

     “พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ในส่วนพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานต์ นิยมเสน ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 และเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์โครงการดังกล่าว ซึ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
 

     ภายในเริ่มด้วย โถงจัดแสดงเหรียญเซเรสจำลอง ซึ่งเป็นเหรียญที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชา ชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงยกฐานะของสตรีให้มีระดับสูงขึ้นและทรงเป็นผู้"ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง" (เมื่อ 11 พฤษภาคม 2522) โดยให้ผู้ชมสัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวจากลักษณะเหรียญจำลองได้ทั้งด้านหน้าและหลัง จากนั้นจะเข้าสู่ฐานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8 ฐาน ประกอบด้วย

     1. ฐานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ กับการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่

     2. ฐานโครงการอนุรักษ์งานจักสานย่านลิเภาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

     3. ฐานฟื้นฟูการแสดงโขน (มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ)

     4. ฐานโครงการอนุรักษ์ช้างและคืนช้างสู่ป่าธรรมชาติตามแนวพระราชดำริฯ

     5. ฐานโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

     6. ฐานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส

     7. ฐานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     8. ฐานเพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ เพลงพระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่คนตาบอด ให้รู้สึกเบิกบานยินดี
 

     ต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้ปรับเปลี่ยนนิทรรศการจากชุดแรกเป็นนิทรรศการชุดที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงความรู้ด้านการแพทย์แก่ผู้บกพร่องทางการเห็นและประชาชนทั่วไป
 

     ภายในนิทรรศการประกอบด้วย โถงจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนามัย ในขณะเดียวกันผู้เข้าชมสามารถรับฟังพระราชกรณียกิจในระหว่างนี้ จากนั้นจะเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

     ฐานที่ 1 ตากับการมองเห็น

     ฐานที่ 2 วันนี้คุณตรวจเต้านมแล้วหรือยัง

     ฐานที่ 3 “บอลลูน” ลูกโป่งช่วยชีวิต

     ฐานที่ 4 ปวดท้อง เป็นอะไรกันแน่

     ฐานที่ 5 เมื่อฉันเริ่มเป็นสาว

     ฐานที่ 6 เมื่อฉันเริ่มเป็นหนุ่ม

     ฐานที่ 7 การผ่าตัดเปลี่ยน ข้อแท้ ข้อเทียม

     ฐานที่ 8 ฉลากยาเพื่อคุณ
 

     ผู้เข้าชมเรียนรู้ด้วยการฟังเสียงจากเครื่องเล่นที่มีหูฟังเคลื่อนที่ พร้อมกับปฏิบัติตามเสียงบรรยาย ซึ่งจะเป็นตัวนำผู้ชมให้เดินตามราวไปสู่ฐานต่าง ๆ พร้อมกับสัมผัสสิ่งแสดงบนโต๊ะ จุดเด่นของนิทรรศการ คือ การเรียนรู้ด้วยการฟังและสัมผัสสิ่งแสดงในความมืด โดยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 40 นาที สำหรับผู้มีสายตาปกติสามารถชมสิ่งจัดแสดงได้ด้วยการสัมผัสไปพร้อมกับได้รู้จักวิถีชีวิตของผู้ที่ไม่มีโอกาสมองเห็น
 

     ผู้สนใจสามารถเข้าชม “พิพิธภัณฑ์สัมผัส” ได้ทุกวัน เว้นวันอังคารและวันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น.
 

     ราคาเข้าชม

     - ชาวต่างชาติ 300 บาท 

     - ชาวไทย 150 บาท 

     - เด็ก 30 บาท
 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     - โทรศัพท์ 0 2419 6918-9, 0 2419 2601


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ