TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หลวงพ่อเพชร วัดบาง

หลวงพ่อเพชร วัดบาง
    หลวงพ่อเพชร ณ วัดบาง ตำบลในเมือง อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกำแพงเพชรและเป็นที่ เคารพของคนกำแพงเพชรเป็นอย่างมากที่สุดอีกองค์หนึ่งซึ่งประดิษฐานอยู่ใน วิหาร   เมื่อประมาณพุทธศักราช 2479 หลวงพ่อผิว พระธรรมาธิมุตมุนี เจ้าอาวาสวัดบาง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรในสมัยนั้นและหลวงพ่อภา พระครูวิธานวชิรศาสตร์ ได้ไปอัญเชิญหลวงพ่อเพชร มาจากวัดต่อม่อ ซึ่งเป็นพระประธานในวิหารโบราณมาไว้ในอุโบสถวัดบาง พร้อมกับหลวงพ่อสุโขทัย แต่มิได้ ประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย แต่ประการใด
    ที่วัดบางแต่เดิมไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าไปสักการบูชาแต่ปัจจุบัน ทางวัดได้เปิดให้กับผู้เลื่อมใสในองค์หลวงพ่อเพชรได้เข้าไปสักการบูชาแล้ว หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดศิลปะแบบเชียงแสน ปางมารวิชัยที่เรียกว่า สิงห์ 1 ที่หาชมได้ไม่ง่ายนัก มีหน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 3 ศอก 1 คืบ มีพุทธลักษณะงดงามและมีขนาดใหญ่กว่าหลวงพ่อเพชรของจังหวัดพิจิตร ที่มีอายุกว่า 800ปีชาวกำแพงเพชรเชื่อว่าหากใครได้มาสักการบูชาแล้วก็จะร่ำรวย มั่งมีเหมือนกับสมัยเชียงแสน ร่ำรวยแบบเงินล้านเงินแสน เหมือนชื่อศิลปะเชียงแสนเปิดให้สักการทุกวัน ตั่งแต่เวลา 09:00 - 20:00น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดบาง อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-716532


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ