TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด)

ตลาดการค้าชายแดนช่องผักกาด  อยู่บริเวณหมู่ที่ 4  ต.คลองใหญ่  อ.โป่งน้ำร้อน  จ.จันทบุรี  เปิดใช้เป็นจุดผ่อนปรนมาตั้งแต่ 14 มีนาคม 2540  ภายหลังได้รับการประกาศเป็นจุดผ่านถาวรเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546  จุดผ่านแดนแห่งนี้อยู่ตรงข้ามกับช่องพรม  เขตปกครองพิเศษกรุงไพลิน  มีระยะทางห่างจากกรุงไพลินเพียง 17 กิโลเมตร  ซึ่งใกล้กว่าจุดผ่านแดนอื่นๆ  ใช้เวลาในการเดินทางถึงกันเพียงครึ่งชั่วโมง  ซึ่งจากกรุงไพลินสามารถเดินทางต่อไปยัง จ.พระตะบองได้ด้วยระยะทาง 80 กิโลเมตร  และนครวัด นครธม ที่เมืองเสียมเรียบ 280 กิโลเมตร  จึงนับว่าเป็นเส้นทางที่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง  ในอนาคตคาดว่าจุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาดแห่งนี้จะเป็นตลาดศูนย์รวมสินค้าจากทั้งสองประเทศที่มีขนาดใหญ่  หากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจังด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนโกดังสินค้า  ปัจจุบันได้มีการทำถนนลาดยางสายจุดผ่อนปรนบ้านผักกาด หมู่ที่ 4  จากทางหลวงหมายเลข 3193 สู่ชายแดน  ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

การจะเดินทางข้ามแดนเข้าไปในกัมพูชาต้องใช้พาสปอร์ต สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ เวลา 07.00-20.00 น. คนจะเยอะช่วงวันพุธและวันเสาร์

ขณะนี้มีภาคเอกชนให้ความสนใจได้ลงทุนสร้างตลาดเป็นอาคารคอนกรีตถาวร  โดยที่ชาวกัมพูชาในฝั่งตรงข้ามได้สร้างร้านค้าชั่วคราวขึ้นเช่นเดียวกัน  สำหรับสินค้าที่นำออก ณ ตลาดชายแดนแห่งนี้ ได้แก่ ข้าวสาร  บะหมี่  ผงชูรส  พืชผัก  ผลไม้  อะไหล่รถยนต์  ผลิตภัณฑ์น้ำมันและวัสดุก่อสร้าง  ส่วนสินค้านำเข้า ได้แก่ ไม้แปรรูป  พลอย  ผัก  ผลไม้ เป็นต้น  ซึ่งการขนส่งสินค้าเหล่านี้มีแนวโน้มมากขึ้นทุกวัน  เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สะดวกในการขนส่งจากเมืองไพลินไปยัง จ.พระตะบอง

มูลค่าสินค้าส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาดในปี พ.ศ. 2545 มีมูลค่า 376,782,540.15 บาท  ในปี พ.ศ. 2546 เพิ่มขึ้นเป็น 719,363,692.69 บาท  และ ปี พ.ศ. 2547 เพิ่มขึ้นเป็น 920,889,558.30 บาท  ซึ่งถือเป็นสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 49 ของมูลค่าการส่งออกบริเวณจุดผ่านแดนทั้งหมดของ จ.จันทบุรี (มูลค่ารวม 1,915,224,950.59 บาท ในปี พ.ศ. 2547)

ส่วนมูลค่าสินค้านำเข้าจากประเทศกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาดในปี พ.ศ. 2545 มีมูลค่า 12,010,000.00 บาท  ในปี พ.ศ. 2546 มีมูลค่าเท่ากับ 14,273,800.00 บาท  และ ปี พ.ศ. 2547 มีมูลค่า 51,319,571.65 บาท  ซึ่งนับเป็นจุดที่มีการนำเข้าสินค้าสูงกว่าจุดผ่านแดนอื่นเช่นกัน  โดยมีสัดส่วนร้อยละ 64 ของมูลค่านำเข้าสินค้าจากจุดผ่านแดนทั้งหมดของ จ.จันทบุรี (มูลค่ารวม 80,969,615.28 บาท ในปี พ.ศ. 2547)  (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่  อำเภอโป่งน้ำร้อน. 2547. "ตลาดการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา ช่องผักกาด". หน้า 23-25)

การเดินทาง  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 317 ไปทางจังหวัดสระแก้ว แล้วเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกทับไทร (หน้าโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน)  เข้าเส้นทางหมายเลข 3193 ไปประมาณ 13 กิโลเมตร โทร. 0 3938 7127


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ