TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (บ้านแหลม)

ตลาดบ้านแหลมเป็นตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งอยู่ที่บ้านแหลม หมู่ 4 ตำบลเทพนิมิต ห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน 46 กิโลเมตร เป็นตลาดที่มีการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคตามแนวชายแดน มีการส่งเสริมอาชีพราษฎรในการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ เพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว ตลาดบ้านแหลม สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งซื้อ - ขายแลกเปลี่ยนสินค้าของคนทั้งสองประเทศที่สามารถเดินทางเข้าไปซื้อสินค้าบริเวณชายแดนได้โดยสะดวกและปลอดภัย 

ภายในตลาด มีพื้นที่กว้างใหญ่ขวาง ผู้คนเดินทางมาซื้อ - ขายสินค้ากันคึกคักตลอดทั้งวัน เป็นตลาดสองภาษา ที่มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา นำสินค้ามาขายกันอย่างมากมายหลายชนิด และได้ชื่อว่าเป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าที่มีราคาถูก มีทั้งตลาดสด ตลาดผลไม้ ตลาดสินค้าแปรรูปต่าง ๆ อาหารการกินพร้อม เสื้อผ้า เครื่องประดับ น้ำหอม ของใช้ในครัวเรือน และสินค้าอีกหลายชนิด เรียกว่ามีทุกอย่างครบครันเหมือนตลาดทั่วไป ในแต่ละวันจะมี นักท่องเที่ยวมาเพื่อซื้อของฝาก ของแปลก รวมทั้งสินค้าราคาถูกต่างๆ เช่น บุหรี่ โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆอีกมากมาย

ปัจจุบันตลาดบ้านแหลมที่อยู่ ตรงกับบ้านกรอมเรียง อ.กรอมเรียง จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา (ห่างจากเมืองพระตะบองประมาณ 86 กิโลเมตร) ได้เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย - กัมพูชา อนุญาตให้บุคคลและยานพาหนะผ่านเข้า-ออกได้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ที่ด่านแห่งนี้ ชาวต่างชาติสามารถเดินทางมาตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทางได้ที่ด่านแห่งนี้ มีรถตู้โดยสารวิ่งให้บริการจากหลายแห่งมายังจุดผ่านแดนถาวรไทย - กัมพูชาแห่งนี้ อาทิ พัทยา สัตหีบ ระยอง บ้านเพ และเมืองจันทบุรี เป็นต้น

สำหรับท่านที่ต้องการผ่านแดนและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี โทรศัพท์ 039 387 127


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ