TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดเขาท่าพระ

ตำบลเขาท่าพระตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ.2454 มีกำนันปกครองท้องที่คนแรก ชื่อขุนภักดี กองสินสถาน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและบริเวณที่ตั้งบ้านเรือนของราษฎรเป็นเนินเขาเล็กๆ ราษฎรที่อาศัยอยู่ได้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา และได้ตั้งชื่อบ้านตามเนินเขาและชื่อวัด และต่อมาตั้งเป็นตำบลเรียกว่าตำบลเขาท่าพระ สภาพทั่วไปของตำบลเขาท่าพระตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำนา จึงทำให้ยึดอาชีพทำนาเป็นหลักส่วนบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่กันเป็นกลุ่มตามระบบเครือญาติ

วัดเขาท่าพระ อยู่ในอำเภอเมืองชัยนาท ตั้งอยู่เชิงเขาท่าพระ มีพระพุทธบาทจำลองอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ เมื่อเข้าไปในวัดแล้วจะเป็นลานกว้างเสียส่วนใหญ่ กุฏิ หอไตร ศาลา มีลักษณะเก่า ลึกเข้าไปในวัดจะมีศาลาสร้างใหม่ 1 หลัง อุโบสถที่ดูแลกันอย่างดีไม่ดูเก่าเหมือนอาคารอื่นๆ มีมณฑปจตุรทิศ เป็นสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะสร้างกันขึ้นมาในยุดหลังๆ ของวัดโดยสร้างแบบทรงจัตุรมุข มณฑปมีทางขึ้น-ลงทั้งสี่ด้าน

พระประธานในมณฑป แม้ภายนอกจะดูธรรมดา แต่เมื่อได้เข้ามาภายในจะเห็นความสวยงามที่แตกต่างจากภายนอก เพราะการตกแต่งภาพจิตรกรรมฝาผนังหลายเรื่อง เต็มทุกด้าน ลงสีสันที่สดมากอย่างสีแดงสด จึงสะดุดตาผู้ที่ได้มาเห็น นอกจากพระประธานแล้วในมณฑปแห่งนี้ยังมีรูปเหมือนของพระบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสของวัดเขาท่าพระ

มีจิตรกรรมฝาผนังสีสดที่วางเป็นสีพื้นของงานจิตรกรรม ลงเส้นลวดลายต่างๆ ด้วยสีทอง เมื่อต้องแสงจากหน้าต่างจึงดูสวยงามมาก ด้านหน้าของมณฑปมีพระองค์จำลอง กระถางธูป เชิงเทียนตั้งไว้ให้ ส่วนภายในห้ามจุดธูปเทียน อีกด้านหนึ่งของลานจอดรถ เยื้องๆ กับมณฑปจตุรมุข มีศาลาแปดเหลี่ยม ที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ที่วัดเขาท่าพระจัดให้มีงานสมโภชปิดทองพระพุทธบาทในวันเพ็ญเดือนสาม ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาทุกปี 

 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ