TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ภายในอาคารท้องฟ้าจำลอง ประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ อีกทั้งยังมีห้องฉายดาวซึ่งมีความจุ 40 ที่นั่ง ประกอบด้วย ท้องฟ้าจำลอง ที่มีลักษณะโดมเอียงทันสมัยด้วยเครื่องฉายดาวระบบดิจิทัลที่สามารถฉายภาพดาวได้เต็มโดม มีความสมบูรณ์แบบทั้งภาพ แสง สี เสียง นอกจากนี้ผู้ชมยังได้พบกับภาพยนตร์ 3 มิติ ที่ทันสมัยด้วยการดูผ่านแว่นตาแบบโพลารอยด์ ให้ความรู้สึกเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ ส่วนตัวอาคารมีนาฬิกาแดดแบบอีควอเทอเรียล ที่สามารถอ่านค่าเวลาจากเงาที่เกิดจากแสงอาทิตย์ตั้งเด่นสง่าอยู่บริเวณด้านหน้าตัวอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท ที่นี่จึงเปรียบเสมือนห้องเรียนดาราศาสตร์อีกห้องหนึ่งเพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับฟากฟ้า ดวงดาว  ถือเป้นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ทำให้การเรียนรู้ดาราศาสตร์เป็นเสมือนเรื่องใกล้ตัว และปลูกฝังให้เยาวชนหมั่นขยันศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป 

ภายในตัวอาคารแบ่งออกเป็น 8 โซนได้แก่โซน 1 ดาราศาสตร์ไทย ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย และพระอัจฉริยภาพทางด้านดาราศาสตร์ไทยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการยกย่องในพระราชสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์"

โซน 2 ระบบสุริยะและอวกาศ ศึกษาค้นคว้าที่มาของจักรวาล การเกิดระบบสุริยะและมารู้จักกับระบบสุริยะจักรวาล พร้อมชมดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

โซน 3 ดวงดาวบนท้องฟ้า ศึกษาค้นคว้ากลุ่มดาวต่างๆ บนท้องฟ้าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มดาวกับฤดูกาล

โซน 4 เป็นโซนเรียนรู้เรื่องดวงจันทร์และเป็นที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ความรู้เรื่องดวงจันทร์ ดาวหาง และดาวตก 

โซน 5 รู้จักกับกล้องดูดาว ชมแบบจำลองกล้องโทรทรรศน์ ในการศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้า และดาวเคราะห์ 

โซน 6 การเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศ มาทำความรู้จักกับชั้นบรรยากาศ และการสำรวจดวงจันทร์ ชมแบบจำลองยานอวกาศ ศึกษาความเป็นมาดาวเทียมของไทยและต่างประเทศ

โซน 7 มหัศจรรย์ดาราศาสตร์ ชุดสนุกกับคำถาม - คำตอบ เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ และสนุกกับระบบสัมผัสแห่งจินตนาการ

โซน 8 สภาวะโลกร้อนกับการช่วยลดปัญหาโลกร้อน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการเกิดสภาวะโลกร้อน และพลังงานทดแทนช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างไร 

นอกจากนี้ยังมีห้องโถงรับรอง เพื่อสำหรับการชมแบบจำลองทรงกลมท้องฟ้า พร้อมที่นั่งรับรองชมแบบจำลองระบบสุริยะ 

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โทร. 056 - 476617 หรือที่เว็บไซต์ www.chainatpao.org ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. 

 

 

    


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ