TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ท่าเรือไปเกาะเต่า

อยู่ในเขตอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่สามารถเดินทางได้ทั้งจากสุราษฎร์ธานีและจากตัวเมืองชุมพร  เกาะเต่าเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองเช่นเดียวกับเกาะตะรุเตา  มีแหล่งดูปะการังที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำสามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำลึกและน้ำตื้น  เกาะเต่ามีหาดทรายที่สวยงามทรายขาวละเอียด ได้แก่ หาดทรายรี  หาดปะการัง หาดโฉลกบ้านเก่า แหลมเทียนนอก อ่าวลึก อ่าวโตนด  นอกจากนั้นบนเกาะยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ หิน จปร. ที่หาดทรายรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสถึง 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2411 และ พ.ศ.2442 และพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้บนแผ่นหิน  สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะพักค้างแรม เกาะเต่ามีที่พักบริการหลายแห่ง 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ