TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดแก้วประเสริฐ

เป็นวัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาริมชายทะเลซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขายอดเว้าแหว่งยื่นไปในทะเลปะทิวได้สวยงามมากดั่งภาพเขียน หลวงพ่อจง เจ้าอาวาสได้สร้างสิ่งก่อสร้างแบบไทยและจีนที่สวยงามมากมายสำหรับให้ผู้คนได้สักการะ  สิ่งที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ พระนาคปรก 9 เศียร สูง 9.99 เมตร  และพระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งทะเลใต้ สูง 9.99 เมตร  นอกจากนี้ยังมีโบสถ์สีทอง รูปปั้นพระอรหันต์ไทยและจีน รูปปั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  และสิ่งเคารพอีกมากมาย รวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ของโบราณ มีภาพเขียนสวยงาม ให้ชมด้วย

ประวัติ
สำนักสงฆ์แก้วประเสริฐแห่งนี้ เริ่มกำเนิดเกิดขึ้นมา เมื่อพ.ศ. 2515 เป็นเวลาประมาณ 32 ปีเศษมาแล้ว เดิมชื่อสำนักสงฆ์ควนเจริญ หรือสำนักสงฆ์ท่าแอต ต่อมาพระอาจารย์บรรจง ธมฺมรโส ได้กระทำพิธีบูชา เทวาสาธุการ และปรึกษาหารือ กับลูกศิษย์หลายฝ่าย ต่างเห็นชอบตรงกันว่า สมควรเปลี่ยนชื่อจากสำนักสงฆ์ควนเจริญ เป็น "สำนักสงฆ์แก้วประเสริฐ" เพื่อให้เหมาะสมกับความดี ความงาม ของผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งมีจิตใจขาวสะอาดบริสุทธิ์ ผุดผ่องเหมือนแก้วที่ใสสะอาด และสง่างาม สมดังชื่อว่า "แก้วประเสริฐ" ความหมายคำว่า "แก้ว" นั้นหมายถึง แก้วที่ใส ที่สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งเจือปน คำว่า "ประเสริฐ" หมายถึง ดีงาม เมื่อรวม 2 คำ เข้าด้วยกันเป็น แก้วประเสริฐ แล้ว จึงมีความหมายว่า "ดวงแก้วที่สุกใส สะอาดบริสุทธิ์ ยังประโยชน์เพื่อเป็นคุณอันประเสริฐ แก่มวลมนุษย์ชาติ" จึงเรียกดวงแก้วดวงนี้ว่า "แก้วประเสริฐ"


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ