TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดสีตลาราม หรือ วัดน้ำหัก

วัดสีตลาราม ได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2435 เดิมเรียกว่า “วัดน้ำหัก” และในพ.ศ. 2448 ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดสีตลาราม” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ รัชกาลที่ 6 ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) คำว่า สีตลา แปลว่า “เย็น” คงหมายถึงผู้สร้างวัดที่มีชื่อ บุญเย็น เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์
วัดสีตลาราม เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่บ้านจีน ตำบลระแหง อำเภอเมือง วัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชน มีถนนรอบวัดด้านหน้าติดกับถนนตากสินเหตุที่ประชาชนแถบนั้นเรียกวัดนี้ว่าวัดน้ำหัก เพราะในสมัยก่อนบริเวณด้านตะวัดตกของวัดเป็นแม่น้ำปิง กระแสน้ำไหลหักวนเนื่องจากเมื่อถึงหน้าน้ำหลาก น้ำจากห้วยแม่ท้อ ซึ่งไหลแรงมากได้ไหลตัดกระแสน้ำของแม่น้ำปิงให้เบนหักมายังท่าน้ำหน้าวัดนี้ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า “วัดน้ำหัก” ต่อมาได้มีการถมดินสองฝั่งแม่น้ำ ร่องน้ำเปลี่ยนไปจึงไม่มีคุ้งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลวนให้เห็นอีก
วัดสีตลารามเป็นวัดเก่า มีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่มากมายเป็นวัดที่มีกุฏิพระ และโบสถ์สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบยุโรป แม้แต่อาคารเรือนไม้เก่าแก่ในวัดก็เช่นกัน ต่อมาพระอุโบสถถูกไฟไหม้จึงสร้างขึ้นใหม่ หน้าอุโบสถมีวิหาร คต สร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยา วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงาม และร่มรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบร่มรื่น เหมาะอย่างยิ่งที่จะสามารถเจริญสติภาวนา เพื่อทำสมาธิภายใต้ร่มไม้ของวัดแห่งนี้

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ