TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดโพธิคุณ หรือ วัดห้วยเตย

“วัดโพธิคุณ” หรือ “วัดห้วยเตย” อีกหนึ่งวัดที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ สำคัญของตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ริมทางหลวงหมายเลข 105 โดยวัดนั้นตั้งอยู่ใกล้ถนนสายเอเซียตาก-แม่สอด หลักกิโลเมตรที่ 69 อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สอด 11 กิโลเมตรและห่างจาก เนินพิศวงประมาณ 500 เมตร วัดแห่งนี้เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี (วัดป่า) บรรยากาศในวัดนั้นร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ภายในวัดออกแบบและจัดวางผัง สภาพภูมิทัศน์ตลอดจนสิ่งก่อสร้างที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเป็นผลงานการออกแบบและก่อสร้างตกแต่งตลอดจนการปั้นพระพุทธรูป โดยคุณสมประสงค์ชาวนาไร่ ศิลปบัณฑิตจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีและมหาบัณฑิตทางด้านโบราณคดีมหาวิทยลัย ศิลปากร ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลป์อันวิจิตรมามากมายทั้งประตมากรรมและจิตรกรรม โดยเฉพาะอาคารอุโบสถของวัดแห่งนี้นั้นท่านได้อุทิศชีวิตและจิตใจในการก่อสร้างนานกว่า 18 ปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยไม่ขอรับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
ตัวพระอุโบสถคล้ายเรือลำใหญ่สร้างเป็นสามชั้น ชั้นล่างไม่มีการตกแต่งใด ๆ ชั้นที่สองมีการตกแต่งผนัง เพดาน และหัวเสา- ชั้นที่สามเป็นพระอุโบสถใช้ประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ที่ตกแต่งอย่างละเอียดประณีตทั้งในส่วนของผนัง เสา และเพดานในลักษณะของประติมากรรมนูนต่ำผสมผสานกับการระบายสี ประดับกระจกและปิดทอง มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่-เป็นพระประธาน ภายนอกตัวพระอุโบสถ-ประดับด้วยลวดลายชั้นบรมครูที่มีความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน ประณีตงดงาม ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างได้อาศัยรูปแบบของศิลปตามแนวประเพณีมาสร้าง สรรค์ค์ขึ้นใหม่ ตามจินตนาการได้อย่างมีชีวิตชีวา

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ