TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ริมทางหลวงหมายเลข 33 หมู่ 4 ตำบลปากพลี อำเภอปากหวาย จังหวัดนครนายก พิพิธภัณฑ์นี้อยู่ภายในวัดฝั่งคลอง ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายนครนายก-ปราจีนบรี เป็นวัดสังกัดมหานิกาย เดิมเรียกกันว่า "วัด ฮิมคลอง" ซึ่งเป็นสำเนียงไทยพวน เพราะตั้งอยู่ริมคลองท่าแดง ผู้สร้างวัดมาจากชาวบ้านทั้งสิ้น 12 ครัวเรือน ที่แยกออกมาจากบ้านท่าแดง แล้วอพยพมาตั้งบ้านเรือนขึ้นชื่อบ้านฝั่งคลอง และได้สร้างวัดโดยมีพระอาจารย์อุน กับพระอาจารย์สิม เป็นหัวหน้าจัดสร้าง และเรียกวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่า "วัดฝั่งคลอง" ตามชื่อหมู่บ้าน พระครูวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดในปัจจุบัน ได้พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนทั้งด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และปัจจุบัน ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษามาศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมไทยพวน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทยพวน หรือชาวไทยเชื้อสายจีนในมณฑลยูนนาน ที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตกว่า 200 ปีที่แล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นสถานที่รวบรวมลักษณะทางวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของชาวไทยกลุ่มนี้จากสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าซิ่นไทยพวน โม่หิน ถังต้มกาแฟโบราณ อุปกรณ์ในการทำการเกษตร เครื่องมือทอผ้า เป็นต้น 

สำหรับผู้ที่สนใจ พิพิธภัณฑ์เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึงเวลา 17.30น. นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดฝั่งคลองยังมีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง และกลุ่มผลิตไข่เค็มสูตรใบเตยหอม ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถลงไปท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนบ้านไทยพวนวัดคลองฝั่ง ซึ่งยังคงอนุรักษ์วิถีความเป็นอยู่แบบชาวไทยพวนดั้งเดิมได้อย่างดี หรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3739-9833

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ