TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

พุทธสถานจีเต็กลิ้มเป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ตั้งอยู่ที่ 111 บ้านบางหอย ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่กว่า 250 ไร่ คำว่าจีเต็กลิ้ม เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว มีความหมายว่า สถานที่ปฏิบัติหรือบำเพ็ญพจน์ขององค์กวนอิมโพธิสัตว์ หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ อุทยานไผ่ม่วง จึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน เป็นสถานที่ประดิษฐานเทพเจ้าแห่งโชคลาภนาม ไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางเศรษฐีชัมภล หรือที่เรียกว่า ปางมหาราช เจ้าแห่งยักษ์ หล่อด้วยโลหะขนาดฐานกว้าง 2 เมตร มีลักษณะสมบูรณ์น่าเลื่อมใส ทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนต่างก็ให้ความเคารพนับถือสักการะ โดยถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ให้คุณด้านโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ กิจการค้าขาย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2547 ซึ่งเป็นปีการจัดงานตรุษจีนฉลอง 222 ปี เยาวราช ได้อัญเชิญเทพเจ้าองค์ดังกล่าวไปให้ประชาชนสักการะบูชา จึงทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ปัจจุบันพุทธสถานแห่งนี้ได้แกะสลักเทพเจ้าแห่งโชคลาภดังกล่าวนี้จากหยกเขียวน้ำหนักกว่า 1 พันกิโลกรัม ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่แกะสลักจากหยกเขียวขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม พระศรีอริยเมตตรัย พระอวโลกิเตศวรพันกร เทพเจ้ากวนอู และเทพเจ้าตามคติความเชื่อของชาวจีน นอกจากนี้ ภายในพุทธสถานยังประกอบไปด้วยวิหารต่างๆที่สวยงามและมีคุณค่าทางจิตใจ วัฒนธรรมความเชื่อ ได้แก่ วิหารฟ้าดิน (ทีกง) ตามความเชื่อโบราณของชาวจีนที่จะต้องกราบไหว้ฟ้าดิน เพื่อรำลึกถึงบุญคุณของธรรมชาติ วิหารเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉซิงเอี๊ย) วิหารนพเคราะห์ชันษาไภสัชยคุรุราชา วิหารพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม วิหารเทพสถิตย์ รวมถึงลานรับพลังฟ้าดินให้ชมและเข้าสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศาสนาและความเชื่อที่มีกลิ่นไอความเป็นจีนอย่างมาก


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ