TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

           ท่องเที่ยวในเขตทหารเพื่อบริการประชาชนผู้สนใจทั่วไป  สถานที่ท่องเที่ยวภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่  ศาลาวงกลม อาคารพิพิธภัณฑ์ รร.จปร.๑๐๐ ปี   วัดเขาชะโงก ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน และมีกิจกรรมผจญภัยที่ท้าทายได้แก่ ไต่หน้าผาจำลอง  กระโดดหอสูง 34 ฟุต  ยิงปืนบีบีกัน  ยิงปืนจริง เลื่อนข้ามลำน้ำ พายเรือคยัค นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ปลูกฝังความรักความสามัคคี ตลอดจนการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ  และยังรับจัดอบรมสัมมนาเป็นหมู่คณะ มีทั้งกิจกรรม ที่พัก และอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยว   เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่  08.00-16.00 น.


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ