TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดเขาขุนพนมและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม

       วัดเขาขุนพนมและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใกล้กับพระตำหนักเมืองนคร วัดเขาขุนพนมเป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ภายในมีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนการเดินชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดไปด้านบนกว่า 200 ขั้น มีกำแพงก่ออิฐถือปูนและใบเสมาเช่นเดียวกับกำแพงเมือง ผนังด้านหน้ามีลายปูนปั้นประดับเครื่องลายครามจีน ในถ้ำมีพระพุทธรูปสำริดประมาณ ๓๐ องค์ และพระพุทธบาทสำริด สันนิษฐานว่าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสิน เสด็จหนีมาผนวชจนสวรรคต) แต่บางท่านก็ว่าเป็นที่พักผ่อนสำหรับเจ้าหญิงเกศิณีธิดาของเจ้านราสุริยวงศ์ เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ช่วง พ.ศ. ๒๓๑๒ – ๒๓๑๙

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช  แหล่งท่องเที่ยวรางวัลอุตสาห  กรรมท่องเที่ยวไทย รางวัลดีเด่น ประจำปี 2553ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ จัดตั้งเพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยจัดในรูปแบบของนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดยเน้นเรื่องใกล้ตัวสัมผัสได้ เรียนรู้จากของจริง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น พิชิตโลกร้อน, จำนำฝัน, Walk Rally,เส้นสายลายเทียน,นักสืบสายน้ำ เป็นต้น ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7539-6363 โทรสาร 0-7539-6364 www.nakhonsci.com

การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 4016 ถึงหลัก ก.ม.ที่ 21 ผ่านว่าการอำเภอพรหมคีรี ถึงสี่แยก (สังเกตเห็น 7-11 อยู่ด้านซ้ายมือ) แล้วเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร  มีป้ายบอกเป็นระยะๆ


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ